Morten Timmermann Korsgaard: Skolen som mellemværende – Barnet mellem autoritet og frihed

torsdag, januari 31, 2019

Skolans starka fokus på lärande underminerar dess själva grund. Det leder till fokus på mätbara mål och instrumentalisering. Det centrala begreppet för skolans verksamhet bör istället vara barns…

Read More

Rolf Ekelund: Socialdemokraterna saknar en utmejslad skolpolitik

torsdag, januari 31, 2019

Socialdemokraterna bedriver idag vad man närmast kan kalla en reaktionär skolpolitik, menar Rolf Ekelund. Detta i stark kontrast till deras ledande roll i grundskolereformen. (red.)

Read More

9F, Östra Grundskolan i Huddinge: Lyssna på ungdomarna!

måndag, januari 28, 2019

Det är dagens ungdomar som måste hantera konsekvenserna av vad dagens vuxna beslutar. Därför det är det viktigt att ungdomars försök att uttrycka sina åsikter bemöts med samma…

Read More

Gunnar Cardell: Hur gör vi med Gretas exempel?

måndag, januari 28, 2019

Gretas klimatstrejk är ett exempel på både saklighet, omtanke och mod. Som lärare ska vi ta tillvara på ungdomars insikter och förmåga att uttrycka sådant som vi själva…

Read More

Helena Eriksson och Inger Eriksson: Debatten om skolans matematik har fel fokus

torsdag, januari 24, 2019

Mot slutet av 2018 diskuterades skolans matematik i ett flertal artiklar i SOS. Arne Engström menade att lågpresterande elever inte uppmärksammas tillräckligt. Och pekade ut ett matematikprojekt i…

Read More

Alma Memisevic, Silvia Edling och Guadalupe Francia: Var är kvinnliga skoldebattörer med utländsk bakgrund?

måndag, januari 21, 2019

Hur ska samhället och skolan kunna förbättras om vissa perspektiv sällan eller aldrig uttrycks? Kan vi lita på att de män som dominerar skoldebatten också värnar och ger…

Read More

Sten Svensson: Mera marknad och ökad likvärdighet går inte ihop

måndag, januari 21, 2019

De senaste reformförslagen på skolans område visar att marknadsutsättningen kräver allt hårdare statlig reglering för att upprätthållas. Att tro att överenskommelsen mellan S, C, L och MP leder…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »