Ingrid Carlgren: Vad är nytt i de nya kursplanerna?

torsdag, september 26, 2019

De föreslagna kursplanerevideringarna sägs betona faktakunskaper och förenklade kunskapskrav. Men kunskapskraven är innehållslösa snarare än förenklade. Frågan är om inte en missriktad vilja att förenkla tvärtom skapar fler…

Läs mer

Mattias Samuelsson: Friskolesystemet i backspeglen – eleverna betalar priset för politisk prestige

söndag, september 22, 2019

För närmare tre decennier sedan var borgerligheten uppfylld av idén om friskolor – olika valmöjligheter för olika barn. Idag ser vi baksidorna av friskolesystemet, men har borgerliga politiker…

Läs mer

Eva-Lotta Hultén: Pisa – ett test av skolans mjuka värden

lördag, september 21, 2019

Senare i höst presenteras de senaste Pisa-resultaten och det kan då bli värt att påminna sig om vad Andreas Schleicher, högste ansvarig för testerna, ser som en framgångsrik…

Läs mer

Per Acke Orstadius: Tummen ner för regeringens skolbudget

torsdag, september 19, 2019

Det finns inte mycket som tyder på att regeringen tar de problem skolan har på allvar, menar Per Acke Orstadius (red.).

Läs mer

Pedro De Bruyckere: Det finns ett korn av sanning i varje lögn – Inlärningspyramiden

torsdag, september 19, 2019

Pedro de Bruyckere, utbildningsforskare och lärarutbildare från Gent, tar sig an ännu en av de mest seglivade myterna om inlärning och undervisning: den om Inlärningspyramiden. Tidigare avsnitt kan…

Läs mer

Erik Cardelús: Lektorns återkomst…?

måndag, september 16, 2019

Politiker har länge betonat vikten av en kunskapsskola, samtidigt tas beslut och byggs strukturer som inte leder i önskad riktning. Något är fel. Det glappar mellan den skolpolitiska…

Läs mer

Majsa Allelin: Något om de fristående och kommunala skolornas skilda förutsättningar

torsdag, september 12, 2019

Majsa Allelin disputerar imorgon den 13 september på avhandlingen Skola för lönsamhet: Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag. I dagens SOS skriver hon om hur skolmarknaden påverkar det…

Läs mer

Karin Alnervik: Vad kommer att utvecklas ur den praktiknära forskningen i förskolan?

måndag, september 9, 2019

Karin Alnervik pekar på vikten av – och utmaningen i – att utveckla former för praktiknära forskning. Hur gör man för att den praktinära forskningen inte ska bli…

Läs mer

Lena Adamson: Skolan, lärarna och forskningen

torsdag, september 5, 2019

Skolforskningsinstitutets tidigare myndighetschef Lena Adamson reflekterar mot bakgrund av sina erfarenheter om arbetet med en skola på vetenskaplig grund. Vad står vi idag, snart tio år efter lagändringen,…

Läs mer

Sten Svensson: Björklunds avtryck i skolpolitiken   

måndag, september 2, 2019

Jan Björklund har som få andra politiker påverkat svensk skola och skoldebatt. Han lämnar efter sig en salig röra av reformer som inte lyckats åstadkomma det han utlovat,…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS