Ricky Harrysson: Wikforss motsägelsefulla metod

torsdag, januari 30, 2020

Boken Alternativa fakta är både rationell och emotionell. Allt som oftast tycks det emotionella segra, även för Wikforss (red.).

Read More

Ingrid Carlgren: Åsa Wikforss påståenden – om konstruktivism, kunskapssyn och pedagogers motstånd mot empirisk evidens

måndag, januari 27, 2020

Konstruktivism är ett fenomen som alla verkar ha en relation till. Wikforss inlägg i denna fråga bidrar till en alltmer förvirrad debatt om skolan och kunskapen. Ingrid Carlgren…

Read More

Sten Svensson: Henrekson med flera litar inte längre på PISA

torsdag, januari 23, 2020

 PISA var länge en fast punkt som skoldebattörer kunnat åberopa när det velat säga sanningen om skolans tillstånd. Nu verkar denna sanning krackelerat, kanske är PISA ännu ett…

Read More

Konstruktivismen

torsdag, januari 23, 2020

Konstruktivismens genomslag i den bredare skoldebatten kom 2016, efter att professorn i pedagogik, Jonas Linderoth, bett om ursäkt för 90-talets pedagogiska idéer på DN-debatt. “Konstruktivism” som en allmän…

Read More

Maria Jarlsdotter: Varför är frågan om vinstdrivna skolor död i politiken?

måndag, januari 20, 2020

Många av skolans nuvarande problem har sin grund i det marknadssystem som implementerades och utvecklades under 1990-talet. Trots det, och trots att det finns ett folkligt stöd för…

Read More

SOS 10 år: Vilka blir 2020-talets viktigaste skolpolitiska frågor?

måndag, januari 20, 2020

I år fyller SOS tio år som debattorgan. Vi lämnar samtidigt ett decennium av skoldebatt bakom oss. Ett decennium som präglats av frågor som kunskapskris, flum, skolmarknad och…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »