Inger Fält: Stöd eller styrning?

torsdag, februari 27, 2020

Stöd och styrning är begrepp som ofta används i kontakten mellan huvudman och förskola. Men hur tolkas dessa begrepp och vad betyder stöd och styrning för respektive part,…

Read More

Ingrid Carlgren: Konstruktivismen som teori eller ideologi

måndag, februari 24, 2020

För att utveckla lärarutbildningen till en verklig akademisk professionsutbildning bör man ge rum åt metodikens egen teoriutveckling på empirisk grund, skriver Ingrid Carlgren i en diskussion om lärarutbildningens…

Read More

Anette Bagger: Framgång på nationella prov – en tillgänglighetsfråga

torsdag, februari 20, 2020

De nationella proven påverkar skolans verksamhet på ett mer omfattande sätt än vad som normalt lyfts fram i debatten. Hur de hanteras, vilka elever som får göra dem…

Read More

Eric Cardelús: Hattie och kritiken mot konstruktivismen

måndag, februari 17, 2020

Hattie, Timperley, Wiliam, Dweck och Fullan har ett enormt inflytande över skolan. I skoldebatten nämns de sällan, där ges istället gårdagens pedagoger ett närmast demoniskt inflytande. Beror det…

Read More

Ingrid Carlgren: Barnet eller kunskapen i centrum?

torsdag, februari 13, 2020

Att göra konstruktivismen till en vattendelare i skoldebatten är olyckligt och kan bli förödande för den pedagogiska diskussionen, skriver Ingrid Carlgren (red.).

Read More

Fredrik Alvén: Pojkarna, jämställdheten och framtiden

torsdag, februari 13, 2020

En nyligen utförd enkätstudie visar att många pojkar anser att männen kommer bli förlorare i framtidens samhälle, och att denna utveckling inte går att förändra även om man…

Read More

Ingegerd Tallberg Broman & Ingrid Pramling Samuelsson: Förskola – ett socialt rum för vad?

måndag, februari 10, 2020

Den politiska polariseringen kring förskolan tilltar. Vissa av de förslag till förändringar som diskuteras går därtill emot den nyss reviderade läroplanen. Ska förskolan öppnas upp som politiskt slagfält,…

Read More

Mikael Stigendal: Byt ut konstruktivismen mot kritisk realism

torsdag, februari 6, 2020

Konstruktivismen ger ingen bra grund för skolans kunskapssyn. Samtidigt är den filosofi som Wikforss föreslår för skolan i sin bok Alternativa fakta inte heller en framkomlig väg. Mikael…

Read More

Eva-Lotta Hultén: Lärandet börjar med en fråga

måndag, februari 3, 2020

Blooms taxonomi är en teoretisk konstruktion av hur lärande går till men inte avsedd som instruktion för hur lärande bör läggas upp. Eva-Lotta Hultén har besökt en skola…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »