Erik Rezazadeh: Skolan illa rustad i kampen mot kränkningar

torsdag, maj 28, 2020

Kränkningar i skolan är ett stort och växande problem med kostnader för både individ och samhälle. Trots det är skolan och lärarutbildningen illa rustad för att hantera ett…

Read More

Åsa Melander: Skolans fokus måste vara såväl starka som svaga elever

torsdag, maj 28, 2020

Björn Åstrands utredning syftar till att göra skolvalssystemet mer rättvist, men det är viktigt att förslaget om lottning följs upp av styrmedel som säkrar en hög ambition och…

Read More

Edward Jensinger: Närundervisning bättre än fjärrundervisning

söndag, maj 24, 2020

Trots talet om gymnasieskolans digitala utveckling i Corona-pandemins spår, så får vi inte förledas att tro att detta är framtidens modell för undervisning. Däremot kan vi kanske bli…

Read More

Sten Svensson: Vad ligger bakom sabotageförsöken i skolvalsdebatten?

onsdag, maj 20, 2020

Trots att utredningen “En mer likvärdig skola” inte förespråkar ett avskaffande av friskolor, så har ett antal borgerliga debattörer valt att göra en motsatt tolkning. Sten Svensson ifrågasätter…

Read More

John Hattie: Det nära sambandet mellan feedback och formativ utvärdering

måndag, maj 18, 2020

Foto av Edvin Johansson, www.unsplash.com Om utbildningsvetenskapliga begrepp hamnar i facket populära trender, så kan det lätt leda till att förenklade och generella recept för klassrummet proklameras och…

Read More

Sara Wettergren (L): Att inte kunna välja bort en skola är ett sämre alternativ

måndag, maj 18, 2020

I en replik på Hanna Sjögrens inlägg om det obligatoriska skolvalet menar Malmö stads skolkommunalråd Sara Wettergren (L) att obligatoriskt skolval är den minst dålig strategin för att…

Read More

Hanna Sjögren: Replik: Problemet är även att det finns skolor där alla talar svenska

måndag, maj 18, 2020

Hanna Sjögren svarar Malmös skolkommunalråd att hon glömmer problemet med segregation av elever med svenska som modersmål. Dessutom kan inte ansvaret för en god utbildning ligga på föräldrarna,…

Read More

Johannes Westberg: Utredningen ger realistiska förslag

torsdag, maj 14, 2020

När ojämlikheten i den svenska skolan diskuteras föreslås inte sällan lösningar som antingen är för obetydliga eller för omfattande. Frågan är mer komplex än så. Johannes Westberg efterlyser…

Read More

Marcus Larsson: Full ersättning till friskolor är orättvist

torsdag, maj 14, 2020

Vad likvärdiga villkor i skolan betyder och hur de ska åstadkommas är ett återkommande tema i den offentliga debatten. Marcus Larsson från Tankesmedjan Balans pekar på problemet med…

Read More

Dylan Wiliam: Till den formativa bedömningens försvar

måndag, maj 11, 2020

Vet vi allt vi behöver veta om feedback? Knappast, menar Dylan Wiliam i den här texten, som är just feedback till Anders Jönssons text den 6:e april och…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »