Skolan och covid-19: del 3

måndag, september 28, 2020

Read More

Alexander Skytte: Pojken extra allt

måndag, september 28, 2020

Read More

Skolan och COVID-19: del 2

torsdag, september 24, 2020

Read More

Anette Göthlund med flera: De estetiska ämnena behövs i ett demokratiskt samhälle

torsdag, september 24, 2020

Read More

Carina Hermansson med flera: Att vara fullvärdig skribent – mycket mer än korrekt stavning

måndag, september 21, 2020

 I det uppmärksammade programmet Skrivglappet (UR) lyfts viktiga perspektiv på skrivande i samhället. Men andra, mer problematiserande, aspekter fick inte utrymme i programmet, menar Nationella Literacynätverket, som i…

Read More

Skolan och covid-19: del 1

torsdag, september 17, 2020

Read More

Linnea Lindquist: Dåliga skolor eller ett dåligt system?

torsdag, september 17, 2020

Friskolornas riksförbund brukar säga att kommunala skolor borde lära sig av de framgångsrika friskolorna. Är det verkligen så, att kommunala skolor är dåliga skolor och att det är…

Read More

Leif Tjärnstig: Ett skolval för mångfald istället för enfald

måndag, september 14, 2020

Om det fria skolvalet skulle innebära produktiva val av undervisningens inriktning, istället för val mellan en uppsättning pedagogiskt likartade friskolor, skulle vi kunna få ett sant pluralistiskt och…

Read More

Lisa Eklöv: Skolans saknade skimmer

torsdag, september 10, 2020

Skolans samhällsbärande funktion är central, läraryrkets attraktivitet är låg. Lisa Eklöv, skolledare, skriver om skolans omöjliga uppdrag och om dess brist på nimbus – det lockande skimret. (red.)

Read More

Erik Cardelús: Om haltande marknadssystem och en sprucken offentlighetsprincip

måndag, september 7, 2020

I och med beslutet att sluta publicera uppgifter om enskilda skolor, med hänvisning till bolagssekretessen, så har Sverige nu världens mest marknadsliberala skolsystem, men utan den insyn som…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »