Sofia Ritter von Kogerer: Efterlysning av mer förståelse för vikarien

måndag, mars 29, 2021

En sak vet jag och det är att vi måste förändra vårt sätt att se på vikarien – vikarier kommer alltid att behövas, skriver mastersstudenten Sofia Ritter von…

Read More

Göran Levin: Den politiska klåfingrigheten måste bort från landets lärarutbildningar

torsdag, mars 25, 2021

 Även om svensk lärarutbildning behöver styras nationellt måste politikerna inse att villkoren vid landets lärosäten är olika och att reformer tar tid, skriver Göran Levin (red.).

Read More

Jan Andersson: ”Djävulen sitter i detaljerna” – politiseringen och detaljstyrningen av lärarutbildningen

torsdag, mars 25, 2021

Den politiska klåfingrigheten skapar inga förutsättningar för en utveckling av en lärarutbildning som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver Jan Andersson med anledning av regeringsförslaget om förändringar…

Read More

Fredrik Sandström: Har extra anpassningar nått vägs ände?

måndag, mars 22, 2021

Många av de extra anpassningar som görs i skolan är generella och ingenting annat än en förenkling, förtunning och reducering av undervisningens innehåll, skriver svenskläraren Fredrik Sandström (red.)

Read More

Thomas Barow: “Anpassad grundskola”: Bara ett nytt namn ändrar ingenting

måndag, mars 22, 2021

Nyligen har Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (SOU 2021:11) i sitt slutbetänkande  bland annat förslagit att ändra termerna: ”utvecklingsstörning” ska heta ”intellektuell funktionsnedsättning” och skolformen ska…

Read More

Lärarutbildningskonventet: Det finns en gräns för hur kort vägen till läraryrket kan bli

torsdag, mars 18, 2021

För att hantera lärarbristen vill regeringen både öka kvaliteten i utbildningarna och skapa fler och kortare vägar in i läraryrket. Tyvärr riskerar förslaget om en kraftigt förkortad utbildning…

Read More

Jan Andersson: Några alternativ till urvattningen av lärarutbildningen

torsdag, mars 18, 2021

I skrivande stund ligger en promemoria om reformeringar av lärarutbildningen ute på remiss. Förslagen pekar i två riktningar, mot ökade krav med starkare detaljreglering och mot minskade krav…

Read More

Per Måhl: Skolverkets förslag ger orättssäkra betyg

måndag, mars 15, 2021

Om Skolverkets föreslagna förändringar om betygssättning genomförs måste skollagen skrivas om, skriver Per Måhl (red.).

Read More

Erik Cardelús: I marknadsflumskolan går billig före behörig

måndag, mars 15, 2021

För de skolor som drivs utifrån en företagsekonomisk logik ges billiga obehöriga lärare företräde framför dyrare behöriga lärare. Det krävs mer än bara fina ord för att göra…

Read More

Johan Dahlbeck: Indoktrinering som pedagogiskt verktyg 

torsdag, mars 11, 2021

Utbildning handlar i stor utsträckning om att förmedla kollektiva berättelser som å ena sidan är engagerande och intresseväckande och å andra sidan skildrar världen vi lever i på…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »