Johan Lindström: En skoljämförelse mellan Finland och Sverige

torsdag, september 30, 2021

Vad kan svensk skola lära sig av en jämförelse med utvecklingen i vårt Finska grannland? Svensk skola kan inte backa in i framtiden, utan lösningen är att svenska…

Read More

Malin Tväråna: Demokratin är utbildningens innehåll, mer än mål eller medel.

måndag, september 27, 2021

Eva-Lotta Hulténs artikel återspeglar vanliga missuppfattningar om skolans roll i det demokratiska samhället. Antidemokratiska uppfattningar är inte särskilt vanliga hos svenska ungdomar, svensk skola präglas knappast av auktoritära…

Read More

Eva-Lotta Hultén: Skoldemokratin viktigare än någonsin

torsdag, september 23, 2021

De senaste decennierna har frågor om skolans arbetsformer hamnat i skymundan för frågor om elevers prestationer. Bara PISA-resultaten är höga så ordnar sig resten, eller? Ändamålen helgar medlen,…

Read More

Henrik Birkebo: Lärarens telos

måndag, september 20, 2021

Vad är det som utgör själva centrum i undervisningen, frågar sig Henrik Birkebo (red.).

Read More

Erik Rezazadeh: Ta skolans dolda rasism på allvar

torsdag, september 16, 2021

Självgodheten står vägen för arbetet med rasism i Sverige. Det finns mycket kvar att göra när det gäller rasismen i skolan. Man bör även stärka dessa delar i lärarutbildningen,…

Read More

Gunnlaugur Magnússon: Är politikerna mogna sitt ansvar för skolan?

måndag, september 13, 2021

 Enskilda skolor med problem hängs inte sällan ut i media, och skuld läggs på skolans rektor – detta trots att problemen ofta härrör från en helt annan nivå, huvudmannanivån, menar…

Read More

Karl Asp: Den ständigt utskällda lärarutbildningen

torsdag, september 9, 2021

Skoldebattörer pekar inte sällan ut lärarutbildningen som orsaken till förfallet i den svenska skolan. Detta samtidigt som de ser läraren som en central del i en bättre skola….

Read More

Eric Cardelús: Är hjärnan verkligen ett pedagogiskt slagfält

måndag, september 6, 2021

 Vi närmast översköljs av forskning om hjärnan i offentligheten. Samtidigt finns det dom som menar att skolan stänger ute denna kunskap. Hur går det ihop, frågar sig Eric…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »