Åsa Wedin: Svenska som andraspråk – ett skolämne för likvärdighet i skolan

torsdag, oktober 28, 2021

Snart kan ämnena svenska och svenska som andraspråk vara sammanslagna. Att genomföra en så genomgripande förändring utan att beakta forskares och lärarutbildares synpunkter, och dessutom utan remissförfarande, är…

Read More

Eric Cardelús: Hur många Jimmys klarar svensk skola?

måndag, oktober 25, 2021

I en artikelserie om tre delar diskuterar Erik Cardelús orsaker bakom och konsekvenser av den svenska lärarbristen. I denna andra artikel ställs frågan om hur många obehöriga lärare…

Read More

Sara Bundzik: Betygssystemet bakom samhällsklyftorna

torsdag, oktober 21, 2021

Betygssystemet leder till utslagning från utbildning och arbetsmarknad, och till ökade klassklyftor. Det är ett ansvar som ingen svensk skolpolitiker kan friskriva sig från, menar specialpedagogen Sara Bundzik…

Read More

Erik Cardelús: Varför haltar lärarbehörigheten i svensk skola?

måndag, oktober 18, 2021

I en artikelserie om tre delar beskriver Erik Cardelús den svenska lärarbristen. I den första artikeln beskrivs ett nuläge som skyms av debatten om flum- eller vinstskola, och frågan…

Read More

Anne-Marie Körling: Häftapparaten – om det som tar tid.

torsdag, oktober 14, 2021

För att lärare ska kunna utföra sitt arbete behövs förutsättningar. Som en häftapparat när man behöver den. Anne-Marie Körling ger en bild från skolans vardag som berättar om…

Read More

Anna Åkerfeldt: Mer fjärr- och distansundervisning kan ge elever ökade möjligheter

måndag, oktober 11, 2021

Vanlig fjärr- och distansundervisning blandas i debatten ihop med den nödundervisning i digital form som skolor temporärt införde under pandemin. Det medför rädsla inför en nödvändig utveckling där…

Read More

Eva-Lotta Hultén: Svar till Malin Tväråna

torsdag, oktober 7, 2021

Tväråna verkar läsa in saker som inte finns i min text, skriver Eva-Lotta Hultén i ett svar. Vi har verkliga problem med ökad radikalisering bland unga och ointresse…

Read More

Gunnar Cardell: Begripliga sanktioner behövs för tillit i skolan

måndag, oktober 4, 2021

Det finns vita fläckar i Hulténs inlägg om skoldemokrati, liksom i skolvärlden i stort, skriver Gunnar Cardell. För demokratiskt samarbete krävs en trygghet och tillit som bygger på…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »