Malin Ideland: Kommersiella krafter smyger sig in i skolan genom digitalisering

torsdag, december 16, 2021

Under året har marknadsskolan varit ett hett debattämne. Malin Ideland pekar på att kommersiella krafter har fler vägar in i skolan, inte minst genom digitaliseringen. IT-jättarnas intåg i…

Read More

God Jul och Gott Nytt År!

torsdag, december 16, 2021

Nu tar Skola och Samhälle jullov fram till mitten av januari. Redaktionen riktar ett varmt tack till alla som har bidragit till skoldebatten, här och annorstädes. Utbildning som…

Read More

Magnus Hultén: Dags att lära av den sista lärarhögskolan

måndag, december 13, 2021

Vid nyår är det fjorton år sedan Lärarhögskolan i Stockholm tvingades in under Stockholms universitet. Hur kom det sig att detta ansågs nödvändigt och vad blev egentligen konsekvenserna?…

Read More

Linnea Lindquist: Lika skolpeng är olikvärdig

torsdag, december 9, 2021

Skolpengssystemet där kommunala och fristående huvudmän får samma skolpeng är djupt orättvist. Kommunala huvudmän har utbudsansvar, vilket innebär att de har kostnader som kvarstår även om elever byter…

Read More

Petra Magnusson och Jonas Asklund: Vart tog den balanserade undervisningen vägen?

måndag, december 6, 2021

Dagens svenskundervisning fokuserar för mycket på färdighetsträning, det vill säga att utveckla läsande och skrivande som form snarare än innehåll. Det menar Petra Magnusson och Jonas Asklund som…

Read More

Anders Hill: Skolan behöver fokusera på annat än att lära elever bemästra datorer

torsdag, december 2, 2021

Strategier för digitalisering och etablering av datorer som verktyg inom undervisningen måste bygga på djupare insikter om de effekter detta har på lärandet, skriver Anders Hill, tidigare ämneslärare och…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »