Mats Olsson och Per Dahlbeck: Hederskultur i förskolan – en debatt om debatten

måndag, februari 28, 2022

En rapport om hur hedersförtryck kommer till uttryck i Malmös förskolor har orsakat debatt. Var rapporten tillräckligt vetenskaplig? Spelar det någon roll om den inte var det? Vad…

Read More

Maja Morsing: Avskaffa underkända betyg i grundskolan

torsdag, februari 24, 2022

Kraven på gymnasiebehörighet kan få ödesdigra konsekvenser för elever som inte lyckas få tillräckligt många godkända slutbetyg i grundskolan. Att ge elever en så tidig och konkret upplevelse…

Read More

Arne Engström: Låt de familjer som vill få hemundervisa sina barn

måndag, februari 21, 2022

Hemskolning bör tillåtas i Sverige. Inför höstens val bör frågan om hemundervisning och läroplikt föras upp på den politiska agendan, menar Arne Engström (red.).

Read More

Åsa Melander: Att vädja till föräldrars idealism kommer inte att räcka

torsdag, februari 17, 2022

I en replik på Hanna Sjögrens tidigare uppmaning i S.O.S att välja annorlunda för sina egna och andra barns skull skriver doktoranden och den före detta skolplatsplaneringschefen, Åsa…

Read More

Frida Brismar Pålsson: Ideologiskt gungfly när regeringen vill styra upp friskolesystemet

måndag, februari 14, 2022

Regeringen föreslår en ekonomisk omfördelning som innebär att de fristående skolorna får lägre ersättning än de kommunala. Frida Brismar Pålsson menar att förslaget riskerar att leda till ytterligare…

Read More

Nils Larsson: Till adjunkternas försvar

torsdag, februari 10, 2022

Det borde anses självklart att vi behöver adjunkter både på hel- och deltid i landets lärarutbildningar. Adjunkterna utgör ofta den för lärarstudenterna så viktiga länken mellan teori och…

Read More

Victor Johansson: Skolans ordningsregler har en omstridd historia

måndag, februari 7, 2022

Avslöjandena om klädkoder i Internationella Engelska Skolan i Täby väcker liv i den historiska kritiken mot ordningsregler i skolan, en kritik som drivits av den svenska elevrörelsen. En…

Read More

Hanna Sjögren: Emmas Leijnses bok om skolan visar att medelklassen måste våga välja annorlunda

torsdag, februari 3, 2022

I mitten av januari gavs journalisten Emmas Leijnse reportagebok I en annan klass ut. Den skildrar de skillnader som finns i den svenska skolan idag. Skillnader som borde…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »