Lilia Waléus: Föräldrar till barn med NPF behöver större förståelse från samhället

söndag, maj 29, 2022

Den svenska skolan ska vara till för alla barn. Men vissa barn och deras vårdnadshavare är mer utsatta än andra inom ett skolsystem som betraktar funktionsnedsättningar som kostnader…

Read More

Malin Tväråna: Efter tio år av skoldebatt behöver vi din röst!

torsdag, maj 26, 2022

Skoldebatten rasar som aldrig förr, men hörs tillräckligt många insatta och kritiska perspektiv? En uppmaning från redaktionen att delta i debatten!

Read More

Ingrid Carlgren & Larz Johansson: Underhållningsprogram bör faktagranskas

måndag, maj 23, 2022

Vad händer när skolans problem dissekeras i ett för skoldebatten nytt format, som den uppmärksammade serien “Vem mördade skolan?” på SVT? Ingrid Carlgren och Larz Johansson menar att…

Read More

Aron Ihse Trägårdh: EdTech urholkar tilliten till lärarnas professionalism

måndag, maj 16, 2022

Digitaliseringen ses som ett framtidslöfte av såväl arbetsgivare inom skolvärlden som Sveriges kommuner och regioner och säljs in av stora aktörer inom EdTech industrin. Men Aron Trägårdh ser…

Read More

Jesper Sjöström & Ruhi Tyson: Didaktik bör genomsyra hela lärarutbildningen

torsdag, maj 12, 2022

Hur kan lärarutbildningen dra nytta av didaktiska teorier och analyser? Jesper Sjöstrom och Ruhi Tyson menar att lärarutbildningens alla delar bör förhålla sig till didaktiska teorier och modeller…

Read More

Johannes Westberg: Recension av Henreksons & Wennströms Dumbing Down

måndag, maj 9, 2022

Johannes Westberg har läst boken Dumbing Down – The Crisis of Quality and Equity in a Once-Great School System and How to Reverse the Trend av Magnus Henrekson…

Read More

Johan Sandén: Låt lärarna få makten över skolans digitalisering

torsdag, maj 5, 2022

Digitaliseringen av skolan går snabbt. Här pekar Johan Sandén digitaliseringens många ansikten, hur lärarrollen förändras och hur en lyckad digitalisering av skolan måste utgå från lärarnas behov och…

Read More

Ola Leifler: Om att examinera klokhet

måndag, maj 2, 2022

Meningsfulla examinationer kräver att lärare och elever vågar bygga ömsesidigt förtroende där lärande som uppstår i verklighetsnära situationer betraktas legitimt och värdefullt för betygssättning menar Ola Leifler (Red.)

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »