SOS önskar glad sommar!

torsdag, juni 23, 2022

Under det senaste läsåret har vi alla fått öva upp våra färdigheter genom social interaktion med riktiga levande människor. Våra stela ansikten har sakta tränat upp sin mimik,…

Read More

Jörgen Mattlar: Det erfarenhetspedagogiska monstret och konsten att avbryta

måndag, juni 20, 2022

Kritiken mot lärarutbildningen har utgjort ett ständigt tema när förskolans och skolans problem har diskuterats och debatterats. Finns det fog för den kritiken? Detta frågar sig Jörgen Mattlar,…

Read More

Gunnlaugur Magnússon & Johan Malmqvist: Slutreplik

måndag, juni 20, 2022

Denna slutreplik har tidigare publicerats på Dagens Arena SPSM: replik på vår kritik från den 1 juni i år är intressant utifrån vad den responderar på, men främst…

Read More

Lotta Lundh: En arbetsplats för alla? Om orimligheten i NPF-barns studiesituation

torsdag, juni 16, 2022

Barn bränner ut sig, får ångest och kraschar innan de ens kommit upp på högstadiet. Skulle vi acceptera denna situation om den gällde vuxna? Lotta Lundh uppmanar beslutsfattarna…

Read More

Åsa Vikström-Nilsson: Replik från SPSM

måndag, juni 13, 2022

Åsa Vikström-Nilsson, verksamhetsområdeschef Specialpedagogiskt stöd, ser fram emot att få följa de skolor som tagit del av bidrag för inrättandet av eller utvecklingen av anpassade lärmiljöer. Skolorna kommer…

Read More

Linnea Lindquist & Boel Vallgårda: Skolframgång för alla kräver att pengarna hamna rätt

torsdag, juni 9, 2022

De flesta politiska partier är överens om att inte barnens bakgrund ska avgränsa deras framtidsmöjligheter och att skolan ska vara likvärdig. Men skolans finansiering, ständiga effektiviseringar och skolkoncernernas…

Read More

47 forskare: Upprop mot SPSMs bidrag för “anpassade lärmiljöer”.

måndag, juni 6, 2022

Specialpedagogiska skolmyndigheten har utlyst ett bidrag till skolhuvudmän för skapandet av nya eller utveckling av befintliga “anpassade lärmiljöer”. 45 forskare har skrivit ett upprop för att uppmärksamma riskerna…

Read More

Hanna Sjögren: Är föräldrars skolval förenligt med barns rätt att möta en mångfald andra elever?

torsdag, juni 2, 2022

Barnkonventionen har blivit svensk lag, men i det svenska skolsystemet finns flera värdemässiga krockar inbyggda. Ett exempel är föräldrars rätt att välja skola, vilket har bidragit till skolsegregationen…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »