Jessica Eng: Vem vill vara lärarutbildare när lönen halkar efter?

torsdag, september 29, 2022

I förslagen kring hur lärarutbildningen ska kunna förbättras tas ingen hänsyn till att lärarutbildares löneutveckling halkat efter lärarnas, skriver Jessica Eng (red).

Read More

Malin Tväråna: Rätt kompetens behövs hos dem som beslutar om lärares professionsutveckling

måndag, september 26, 2022

Nu instiftas ett nytt Råd för skolans professioner med stor makt över lärares professionsutveckling. Föreningen för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning (FUUF) varnar för ett för stort fokus på individuell…

Read More

Erik Cardelús: Vad vill Sverigedemokraterna med skolan?

torsdag, september 22, 2022

Med en ny regering för dörren är det dags att granska vad det största partiet på den vinnande sidan egentligen vill med skolan, skriver Erik Cardelús (red).

Read More

Lena Adamson: Lärarstudenters kunskap och motivation viktigare än “lämplighet”

tisdag, september 20, 2022

Inför gärna inträdesprov för lärarutbildningarna men låt det handla om kunskap och motivation, inte om lämplighet, menar tidigare chefen för Skolforskningsinstitutet Lena Adamson

Read More

Linnea Lindquist: Efter valet behövs en långsiktig skolpolitik

torsdag, september 15, 2022

Skoldebattören Linnea Lindquist kommenterar gårdagens valresultat och vad det innebär för skolpolitiken. Hon efterlyser nu en partiövergripande skolberedning som möjliggör arbetsro och långsiktiga förutsättningar för alla som verkar…

Read More

Anders Jidesjö: Läraryrkets professionssträvan – Att hålla kurs med reformernas idéer

måndag, september 12, 2022

Profession som möten bör ingå i reformarbetet med skola och lärarutbildning, skriver Anders Jidesjö. De senaste årens reformer använder begreppet profession som något viktigt för både skola och lärarutbildning….

Read More

Arne Engström: Skolans problem handlar om stök och låga kunskapsresultat

torsdag, september 8, 2022

Socialdemokraterna använder skolan som ideologiskt slagträ i en ideologisk kamp och det ligger nära till hands att tro att partiet helt enkelt saknar svar på de stora utmaningar…

Read More

Marcus Samuelsson med flera: Undervisningens kvalitet är skoldebattens viktigaste fråga

måndag, september 5, 2022

Skoldebatten har hittills handlat alldeles för lite om det viktigaste: undervisningen som pågår i alla klassrum, varje skoldag under hela läsår, menar flera skolforskare och skolutvecklare (red).

Read More

Maja Morsing: Studieron i skolan är inte en valfråga

måndag, september 5, 2022

De politiska partier som i valrörelsen säger sig vilja ta itu med bristande studiero i skolan löper risken att inkräkta på lärares och rektorers profession genom att vilja…

Read More

Dilsa Demirbag-Sten: Det är bara skolan som kan knäcka gängen

torsdag, september 1, 2022

Föräldrarnas förutsättningar och den egna skolgången är det som påverkar barns framtid mest. De barn som lämnar skolan utan behörighet löper större risk för psykisk ohälsa, arbetslöshet och…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »