Henrik Birkebo: Chat GPT är här – offsiden har plockats bort!

torsdag, december 22, 2022

Nu är den här, Chat GPT:n. Och vad ska vi då likna den vid? På vilka sätt kommer den att förändra hur vi tänker och arbetar inte minst…

Read More

Jullov för Skola och Samhälle

torsdag, december 22, 2022

Skola och Samhälle tar nu jullov fram till mitten av januari, och redaktionen säger ännu en gång stort tack till alla er som  bidragit till skoldebatten. God jul…

Read More

Nils Larsson: Telefontid på torsdagar mellan 16 och 17

torsdag, december 15, 2022

Digitaliserad administration och kommunikation tar idag så mycket tid och så mycket kraft i anspråk att det som är allra viktigast – undervisningen – blir lidande, skriver Nils…

Read More

Arne Engström: Nej, statens skolutvecklingsinsatser fungerar verkligen inte (kontrareplik på Johan Prytz)

måndag, december 12, 2022

Att som Johan Prytz hysa tilltro till staten som skolutvecklare står honom fritt. Problemet är att de flesta politiker också tror på denna väg till utveckling av skolan….

Read More

Johan Sandahl med flera: Överdrivna slutsatser om gymnasieelevers demokratikunskaper

torsdag, december 8, 2022

Rapporten från Stiftelsen Rättsfonden om gymnasieelevers kunskaper om demokrati har både metodologiska och teoretiska brister. Eftersom rapporten saknar stöd för flera av de rekommendationer som lämnas är risken…

Read More

Anette Jahnke: Ingen skola för bildning utan bildning för skola

måndag, december 5, 2022

Vi har byggt ett övergripande system och etablerat vissa vanor för utveckling av skolan som bidrar till att vi missar det väsentliga kring att undervisa och att lära,…

Read More

Johanna Mufic: “Kvalitetsproblem” i komvux

torsdag, december 1, 2022

Lösningen på låg genomströmning och måluppfyllelse i komvux blir nästan alltid flexibilitet och individanpassning. Men är det rätt att jämställa hög genomströmning och måluppfyllelse med hög kvalitet? Risken…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »