Paul A. Kirschner & Mirjam Neelen: Låt oss berätta en historia

torsdag, januari 26, 2023

Frågan om elever får lära sig använda effektiv studieteknik måste relateras till frågan om lärare får lära sig om studietekning och undervisning som främjar lärande i tillräcklig grad?…

Read More

Håkan Sjöberg: Kamratbedömning är symptom på felaktig syn på lärande

måndag, januari 23, 2023

Modern kognitiv psykologi har gett oss många ledtrådar om hur lärande går till och hur förutsättningarna för det bäst kan organiseras. Men enligt Håkan Sjöberg arbetar skolmyndigheterna utifrån…

Read More

Pedro De Bruyckere: Fungerar inkluderande utbildning? En rapport med ett nyanserat svar

torsdag, januari 19, 2023

Nyligen publicerades en metaanalys om inkluderande utbildning. Pedro De Bruyckere diskuterar här de övergripande resultaten och reflekterar kring vilka slutsatser som kan dras avseende inkluderingens för- och nackdelar…

Read More

Redaktionen: Ett manifest för skoldebatten

måndag, januari 16, 2023

För tolv år sedan startades sidan Skola och samhälle och den har varit en viktig del av skoldebatten ända sedan dess. De senaste åren har skoldebatten tagit välkommen…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »