Josefin Ståhlberg: Vem ska leda diskussionen om AI i skolan?

måndag, augusti 28, 2023

Läraren Josefin Ståhlberg beskriver den förändrade skolverklighet som lärare och elever kommer tillbaka till i höst, i och med AI:s intåg på bred front, och efterfrågar ett kraftfullt…

Read More

Hanna Sjögren: Framtidens lärarutbildningar bör inte utredas av en ensam liberal

måndag, augusti 21, 2023

Reformering av lärarutbildning och skola behöver baseras på breda politiska överenskommelser snarare än ideologisk färgade enmansutredningar, skriver Hanna Sjögren, och uppmanar regeringen att återgå till dens svenska traditionen…

Read More

Höstterminen med SOS

måndag, augusti 14, 2023

Efter en välförtjänt sommarledighet sätter redaktionen igång höstens arbete igen från och med nästa vecka.

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »