Bidrag

Anvisningar och tips för dig som vill skriva i Skola och Samhälle

Skola och Samhälle (S.O.S) syftar till att fördjupa diskussionen om skolan. Det betyder att vi är intresserade av din åsikt, men också vad du bygger den på – oavsett om det är levda erfarenheter, texter du har läst eller forskning du har gjort. Låt detta komma fram i texten, utan att den blir för ”akademisk” och tung. Texten ska inspirera till tankar och debatt!

Bidrag skickas med e-post till redaktionen@skolaochsamhalle.se. Observera att det kan ta upp till en vecka innan du får svar.

Här följer några anvisningar och tips för dig som vill skriva för S.O.S.

 • Artiklarnas längd ligger på 3000 – 6000 tecken inklusive blanksteg. Föreslå gärna en rubrik, även om redaktionen slutligen ansvarar för rubriksättningen. Vi använder inte mellanrubriker.
 • Börja artikeln på ett intresseväckande sätt för att väcka läsarens intresse, men se också till att det hänger ihop med resten av texten. Glöm inte att lyfta fram det väsentliga tidigt i texten. S.O.S.-redaktionen kommer att skriva en sammanfattande ingress till din artikel. Ingressen kommer att synas på förstasidan på Skola och Samhälle.
 • S.O.S. läsekrets inkluderar lärare, skolledare, politiker, tjänstemän, forskare, lärarstudenter och en intresserad allmänhet. Detta betyder att vetenskapliga teorier såväl som skolvardag ibland kan behöva förklaras. Du kan dock förutsätta att alla läsare har ett intresse för skola och utbildning!
 • Även om S.O.S. syftar till att stimulera till debatt är det viktigt att hålla en god ton i texterna. Texter innehållande angrepp på personer eller grupper kommer utan undantag att refuseras. Tänk på att det är fenomen som ska granskas och debatteras – inte individer.
 • Redaktionen redigerar vanligen inkomna texter. Författaren/skribenten får läsa den redigerade versionen – och har naturligtvis möjlighet att komma med synpunkter.
 • Använd inte förkortningar (dvs., m.m.) – skriv ut dem (det vill säga, med mera).
 • Använd inte fotnoter. Det som är värt att ha med i texten arbetas in i löpande text.
 • Arbeta in referenser i löpande text. Det skapar flyt i texten och ökar läsbarheten. Det ger också läsaren en omedelbar bild av vem som ”skriver” eller ”anser” och från vilken utgångspunkt han eller hon gör det. Referenser i löpande text kan till exempel se ut så här: “I boken Lärarens återkomst hävdar pedagogikforskaren Jonas Linderoth att…”, “Den engelske utbildningssociologen Stephen Ball pekar på…”
 • Efter artikeln kan du lägga referenser eller tips på fortsatt läsning.
 • Ibland publicerar S.O.S. texter som har varit publicerade på annat håll, i tidningar, bloggar och så vidare. Redaktionen förutsätter då att författaren har tillstånd för detta och dessutom anger originalkällan i slutet av sin text.
 • Skicka med en väldigt kort författarpresentation.
 • Sänd din text oformaterad i Word eller liknande ordbehandlingsprogram.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

  Translate »