Klas Lindelöf: Går det att skapa en lärlingsutbildning i Sverige?

torsdag, mars 3, 2016

Den politiska diskussionen om en svensk lärlingsutbildning löper som en röd tråd genom de senaste hundra åren av skolreformer. Trots att försöksvisa verksamheter och olika modeller har avlöst varandra genom decennierna, har fenomenet i praktiken förblivit perifert. Visionen om en potent lärlingsutbildning har omhuldats av politiken, men har i mötet med verkligheten gång efter annan fallit ihop som en sufflé.

Läs mer

Göran Levin: Tål skolan vilken reformtakt som helst?

onsdag, januari 21, 2015

Jag läser IFAU:s rapport om Decentralisering, skolval och fristående skolor, nyligen publicerad. Rapporten är intressant och läsvärd och kommenteras säkert på många olika håll. Förhoppningsvis försöker man inte bara tolka ut sina egna politiska och ideologiska preferenser ur den. Emma Leijnse i Sydsvenskan har skrivit en varnande artikel om detta. Vad jag själv slås av och här vill reflektera över är bl.a. beskrivningen av avregleringen av den svenska skolan i kapitel 3. Jag själv har funnits med under…

Läs mer

Olle Holmberg: Vänsterpartiets skolpolitik

söndag, september 7, 2014

Vänsterpartiet framstår i media som ett enfrågeparti när det gäller skolfrågor, ja, när det gäller politiken i övrigt också. ”Bort med vinstintresset i välfärden!” har dominerat de bilder som getts av partiet. En del kan skyllas på medias intresse av att vinkla budskapen, men partiets taktik har också varit att starkt profilera sig i just denna fråga.

Läs mer

Berg/Andersson/Bostedt/Perselli/Sundh/Wede: Skolans marknadiserade kommunalisering

onsdag, februari 26, 2014

Kommunaliseringen hade med decentraliseringssträvanden att göra (se en tidigare artikel här i S.O.S.). Avsikten var att skolor och lärare i förlängningen skulle få mer av inflytande över arbetet i skolan. Frirummet för de professionella, de som befann sig nära verksamheten, skulle vidgas. Hur har det gått med detta och varför har det gått som det har gått?

Läs mer

Olle Holmberg: Kommunaliseringen – ett försvarstal

onsdag, januari 15, 2014

Tidningarna översvämmas av artiklar, som talar om hur nödvändigt det är att återföra hela ansvaret för skolan till staten. Kommunaliseringen görs till det avgörande hindret för den goda skolutvecklingen. Bort den, så löser sig allt det andra. Det är den stora organisationsformen man oftast talar om när det gäller skolan. Göran Persson var likadan: “Varför håller ni på så mycket med skolan? Den är ju färdig nu”, menade han efter det att kommunaliseringen var slutförd. Denna hållning har…

Läs mer

Christian Hohenthal: Den goda bedömningen– ett hopplöst företag?

onsdag, oktober 16, 2013

Läraren som ska bedöma elevers resultat befinner sig i en strukturell rävsax. Å ena sidan måste utbildningens kunskapsinnehåll anpassas till till de elever som går utbildningen, å andra sidan har kraven på standardisering av kunskapsinnehållet gjort anpassningen svårgenomförbar. (red)

Läs mer

Olle Holmberg: Den kommunala centralismen

måndag, december 17, 2012

Numera ska hela kommuner arbeta med ett visst material, en viss modell eller en viss metod. Decentraliseringen har stannat på kommunnivå hos chefer i skolförvaltningen och ju mer centraliserad en verksamhet är desto mindre utrymme får professionen, de yrkesverksamma lärarna och skolledarna, skriver Olle Holmberg. (red)

Läs mer

Jan Thavenius: Vem kan man lita på?

torsdag, november 15, 2012

Var felet med kommunaliseringen att decentraliseringen inte gick tillräckligt långt? Skolorna fick aldrig chansen att utveckla ett professionellt och praktiskt kunnande utan besluten hamnade på den administrativa nivån.  I dag ser vi många exempel på att politikerna inte litar på rektorer och lärare utan i stället närmast förödmjukar dem med detaljstyrning och brist på tillit, skriver Jan Thavenius. (red)

Läs mer

Maria Jarl: Onyanserad debatt om återförstatligande av skolan

lördag, september 29, 2012

Tjugo år efter att skolan kommunaliserades argumenterar nu flera partier för att skolan åter ska förstatligas – Folkpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Även Lärarnas riksförbund argumenterar för att ansvaret för skolan ska återföras till staten. Förslaget har inget stöd inom regeringen, men statsministern utesluter inte att regeringspartiernas överenskommelse om att låta skolans huvudmannaskap vara kan rivas upp inför valet 2014. Är det möjligt att återförstatliga skolan? Är det bra att göra det?

Läs mer

Patrik Waldenström och Håkan Wiclander: En vingklippt friskoleutredning

måndag, november 28, 2011

Efter många turer har nu utredningen om fristående skolor börjat arbeta. Tyvärr är dess uppdrag begränsat.  När utbildningsministern tillsätter en utredning 20 år efter friskolereformen, så talar allt kvalitetsmedvetande för en förutsättningslös utvärdering av reformens konsekvenser på det svenska skolsystemet. Men med nuvarande direktiv måste utredningen snarare ses som ett sätt få undan de stridbara och intressanta frågorna från dagordningen.

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter