Olle Holmberg: Vad gör socialdemokraterna medan högern kidnappar skolan?

måndag, augusti 29, 2011

”Mot bättre vetande – en svensk skolhistoria” heter en nyutkommen bok om skolan. Författare är Hans Albin Larsson, professor i historia och ofta anlitad av regeringen för uppdrag…

Läs mer

Tomas Englund: Hur heligt är skolvalet?

torsdag, mars 3, 2011

Den 15 februari undertecknade socialdemokratins kriskommission dokumentet Omstart för socialdemokratin – vad säger kommissionen om skolvalet och andra frågor om utbildning? Av de senaste decenniernas unikt snabba och…

Läs mer

Ingrid Carlgren: En otillräcklig skolpolitik

måndag, februari 28, 2011

Den socialdemokratiska kriskommissionens rapport ”Omstart för socialdemokratin” har inte precis mottagits med entusiasm. Kommentarerna från såväl vänster som höger har varit ovanligt samstämda i att det är en…

Läs mer

Kerstin Bergöö: En bred och sammanhållen läroplan

onsdag, februari 9, 2011

Skolundervisning handlar sedan gammalt mycket om att dela upp och hålla isär. Visst ska vi fostra till demokrati – men inte på fysiken. Det här är svenska inte…

Läs mer

Anders Hill: Särskolan – en förlegad idé

onsdag, februari 9, 2011

Särskolan är en förlegad idé som ofta leder till ett livslångt utanförskap. Vi har i 50 år haft en gemensam grundskola och i 30 år talat om en…

Läs mer

Kerstin Bergöö: Håll samman skolans mål med skolans undervisning

tisdag, februari 1, 2011

I en artikel om The Cambridge Primary Review skriver Robin Alexander att vi behöver utveckla en mer demokratisk och inkluderande politik för skola och utbildning. Den engelska regeringens…

Läs mer

Evy Dahlin: Från “En skola för alla” till “Bäst i klassen”

fredag, september 24, 2010

Regerings nya slogan ”Bäst i klassen” finns det anledning att fundera över. Målet att förbättra resultaten – gäller det alla elever eller enbart vissa elever? Vilka är målen…

Läs mer

5. Kampen för skolan som en social och kulturell mötesplats – är den kampen nedlagd?

fredag, september 10, 2010

“I en skola för alla undervisas elever med olika bakgrund tillsammans. Integration är ett viktigt värde i den sammanhållna skolan. Det går inte att överskatta betydelsen av att…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS