Henrik Birkebo: Chat GPT är här – offsiden har plockats bort!

torsdag, december 22, 2022

Nu är den här, Chat GPT:n. Och vad ska vi då likna den vid? På vilka sätt kommer den att förändra hur vi tänker och arbetar inte minst…

Read More

Nils Larsson: Telefontid på torsdagar mellan 16 och 17

torsdag, december 15, 2022

Digitaliserad administration och kommunikation tar idag så mycket tid och så mycket kraft i anspråk att det som är allra viktigast – undervisningen – blir lidande, skriver Nils…

Read More

Malin Ideland: Kommersiella krafter smyger sig in i skolan genom digitalisering

torsdag, december 16, 2021

Under året har marknadsskolan varit ett hett debattämne. Malin Ideland pekar på att kommersiella krafter har fler vägar in i skolan, inte minst genom digitaliseringen. IT-jättarnas intåg i…

Read More

Edward Jensinger: Närundervisning bättre än fjärrundervisning

söndag, maj 24, 2020

Trots talet om gymnasieskolans digitala utveckling i Corona-pandemins spår, så får vi inte förledas att tro att detta är framtidens modell för undervisning. Däremot kan vi kanske bli…

Read More

Erik Cardelús: Närande och tärande

måndag, april 27, 2020

Kommer dagens situation i skolan att bara bli en avskräckande parentes i historieskrivningen eller kommer den att betraktas som det ögonblick när nya möjligheter plötsligt öppnades? Och vilka…

Read More

Eric Kalenze: Vi har nu passerat gränsen till den Evidensfria zonen

måndag, april 20, 2020

I pandemins spår finns mycket att läsa om skolan i press och i sociala media, suckar och glada tillrop om vartannat och allt i en situation som delas…

Read More

Pedro De Bruyckere: Det finns ett korn av sanning i varje lögn – Om “digitala infödingar”

torsdag, april 18, 2019

Pedro de Bruyckere, utbildningsforskare och lärarutbildare från Gent, tar sig an en av de mest seglivade myterna om inlärning och undervisning: den om Digitala infödingar. Tidigare avsnitt kan…

Read More

Paul A. Kirschner & Mirjam Neelen: Fjärilen som förnekade att den någonsin varit en larv – en pedagogisk fabel av idag

måndag, mars 4, 2019

Har du hört historien om fjärilen som förnekade att den någonsin varit en larv? Tja, det var en gång en vacker, välutvecklad fjäril som vägrade att acceptera att…

Read More

Lina Rahm: Utbildning som universalmedel mot teknologins faror och förhoppningar

måndag, februari 25, 2019

Skolan och utbildningen bör digitaliseras mer – inte mindre – men med en kritisk ansats snarare än utifrån föreställningen att individen bara ska hänga med i en opåverkbar…

Read More

Lennart Swahn: Skolans fundamentala problem är lärarnas begränsade undervisningskapacitet

måndag, oktober 15, 2018

Lärarens undervisningskapacitet, kvantitativt som kvalitativt, har varit konstant under lång tid och kan inte ökas till nödvändig nivå. Skolproblemen kan därför bara lösas med modern digital teknik, skriver Lennart…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »