Magnus Dahlstedt & Andreas Fejes: Hög tid att lämna ett extremt marknadssystem

måndag, november 27, 2017

Skolkommissionen ville lösa marknadsorienteringens negativa effekter på skolan genom att göra det fria skolvalet obligatoriskt. Magnus Dahlstedt och Andreas Fejes menar dock att det bara blir ytterligare ett steg i marknadiseringen där föräldrar och elever är kunder och lärare och skolledare säljare av en vara. Frågan är om någon politiker vågar föreslå en annan väg? (red.)

Läs mer

Skuggan – Skolkommissionen och OECD

onsdag, januari 13, 2016

Skolkommissionen ska lära av OECD:s granskning av svensk skola. Det är anledningen till att Skuggkommissionen publicerar några artiklar om OECD och dess rapport. OECD som stammar från 60-talet har med tiden vuxit ut till en organisation som omspänner större delen av världsekonomin. Det är en fristående global organisation av samma typ som Världsbanken och Världshandelsorganisationen. Den ansvarar för ingen och erbjuder ingen insyn. Genom PISA anser den sig utvärdera skolsystem över hela världen. Det gör den framför allt…

Läs mer

Jan Thavenius: Ut ur ekonomismens järnbur

torsdag, december 18, 2014

Med utgångspunkt i hur undervisningen i konst och estetik fungerar i skolan diskuterar Jan Thavenius hur man kan komma bort från dagens ekonomistiska syn på skola och kunskap. (red)

Läs mer

Peter Emsheimer: Visst är det effektivt med konkurrens!

torsdag, april 10, 2014

De missförhållanden som med jämna mellanrum avslöjas vid privata förskolor och skolor är inga enskilda misstag utan de är en konsekvens av dagens marknadssystem, skriver Peter Emsheimer. (red)

Läs mer

Lars Pålsson Syll: Kunskap och lärarutbildningens kris

torsdag, februari 28, 2013

“Med bättre kunskaper kan tillväxten öka även om de materiella resurserna är begränsade.” Lars Pålsson Syll diskuterar s.k. endogen tillväxt som gör utbildning till samhällets viktigaste fråga, om man vill behålla och utveckla välfärden. Då är lärarna centrala som motorer i arbetet. Men hur behandlas lärarna, deras utbildning och yrkesvillkor? (red)

Läs mer

Jan Thavenius: Rödhättan

måndag, februari 4, 2013

Vi ser den lilla flickan vandra vägen fram och solen lyser i hennes rödblonda hår nästan som en gloria av gammalt guld. Rödhättan kallar kamraterna henne. Korgen som hon bär dinglar och slår mot låret. Den innehåller allehanda godsaker, små korvar, rökt lammbog, färskt bröd och en flaska vin. Det är en munter syn och själv är hon glad i hågen. Hennes ögon glittrar. Hon är på väg till mormor som så många gånger förr. Men plötsligt stannar…

Läs mer

Sven-Eric Liedman: Skolan och NPM

måndag, december 19, 2011

Man lever farligt på pansarregementet i Skövde, meddelar både radion och en rad tidningar i november 2011. Två soldater har avlossat sina granatgevär inomhus, och några andra har beskjutit regementets egna fordon med skarpa skott. Officerarna skyller på att de är så  ”hårt bundna till sitt skrivbord och sin dator, för att knappa i Prio”, uppger Expressen. Prio är namnet på ett system som ska göra försvarsmakten bättre och mer kostnadsmedveten. Det är ännu ett exempel på det…

Läs mer

Mats Björnsson: Testbaserade belöningar i skolsystemet – fungerar de?

fredag, november 11, 2011

Blir skolor bättre om de antingen belönas eller bestraffas ekonomiskt för sina resultat på tester? Blir lärare skickligare på att undervisa om de får mer betalt när elevernas testresultat förbättras? Mats Björnsson redovisar och kommenterar en amerikansk kommittérapport, som undersökt dessa frågor. (red)

Läs mer

Erik Cardelús: Morötterna på Cayman Islands

lördag, april 2, 2011

Ännu en gång har vi hört det (Aktuellt 11/3-11): Stora riskkapitalbolag gör miljardklipp på den offentligt finansierade skolan och vården, pengar som sedan lugnt och metodiskt slussas ut till skatteparadis som Cayman Islands där aktieägare och ledningspersoner delar på den skattebefriade kakan. I samband 90-talets friskolereform hördes breda politiska lockrop. Flera aktörer och avreglering ger bättre resultat i skolan, bättre villkor och högre löner. Den sönderreglerade skolan har blockerat innovation och nytänkande. Entrepenörer och marknadskrafter måste komma in,…

Läs mer

Jan Thavenius: Bill Gates och 24 000 kameror

onsdag, februari 23, 2011

Bill Gates i ett tal till amerikanska skolledare: ”Ni kan leda förändringen av skolan men man kan inte begära att ni ska göra det ensamma. Ni behöver vänner i affärsvärlden och filantropin vid er sida. Ni kan räkna med mig.” Det är nya krya tider i skolvärlden med business culture och rika välgörare. Men vad har Bill Gates och 24 000 kameror att göra med svensk skola? Inte mycket vid första anblicken. Men låt mig berätta en historia, innan…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter