Frank Bach: Enfaktorsmodellen som förklaring till allt

måndag, november 5, 2018

Magnus Henrekson har lanserat en förklaringsmodell till de sjunkande skolresultaten och den låga attraktionsgraden för läraryrket i Sverige, vilken går ut på att konstruktivismen i skolans styrdokument har gett upphov till en rad olika negativa effekter. Men frågan är om modellen bygger på sanning, vilket utreds av Frank Bach. 

Läs mer

Magnus Hultén: Populistisk skolpolitik har tagit över i Sverige

torsdag, oktober 18, 2018

Skolan ska vila på vetenskaplig grund, men forskning om skolan har tvärtom fått en allt mer försvagad ställning i debatten, enligt Magnus Hultén. Istället dominerar skräckbilder om postmoderna läroplaner, konspiratoriska (pedagogiska) etablissemang och bristande ordning i skolan; en opinionsbildning som understödjs av våra stora dagstidningar.

Läs mer

Stefan Sellbjer: En tsunami av verb

torsdag, maj 31, 2018

Är det ordning och reda i det svenska utbildningssystemet vad gäller relationen mellan fakta och färdigheter. Svaret är nej, enligt Stefan Sellbjer. 

Läs mer

Lars-Åke Dahlqvist: En naturtyp om våren

torsdag, maj 24, 2018

Finns det egentligen plats för undersökande arbetssätt och upplevelsebaserat lärande i den moderna skolan, undrar Lars-Åke Dahlqvist.

Läs mer

Johannes Westberg och Johan Prytz: Farliga föreställningar präglar debatt om skolan

torsdag, februari 8, 2018

Flera av de förklaringar till skolans problem som givits i debatten bygger på felaktiga föreställningar om hur skolan fungerar och kan knappast bidra till att lösa skolans problem. Det menar Johannes Westberg och Johan Prytz. S.O.S. publicerar deras debattinlägg från Svenska Dagbladet den 19 januari. (red.)

Läs mer

Olle Holmberg: Bondgården

onsdag, september 16, 2015

För ett par veckor sedan skrev jag en kort text om elevers erfarenheter och dessa erfarenheters roll i undervisningen. Mitt exempel var Ulrika Leimars läsinlärningsmetod, LTG. Här ett nytt exempel med elever som lär sig hur en bondgård fungerar. 

Läs mer

Maria Wallin: Den skenbara skoldebatten

söndag, februari 9, 2014

Min dotter sitter och pluggar sin kemiläxa – snart är det prov. Hon har ingen lärobok. Hon har med sin mobil fått fota kapitlet, för andra klasser måste också ha kemiböckerna! Det är samma vecka som Jan Björklund lanserar att han vill tillsätta en internationell skolkommission för att utreda hur den svenska skolan ska gå vidare efter den usla PISA-rapporten.

Läs mer

Jonn Lantz: Flumskolan 2.0

torsdag, november 21, 2013

Dagens skolpolitik betonar faktakunskaper för att de är lätta att bedöma, skriver Jonn Lantz.  Men behöver vi verkligen en skola som är optimerad för bedömning? Jonn Lantz ifrågasätter om det är den sortens kunskaper som behövs i industrin och inom forskningen. (red)

Läs mer

Bernt Karlsson: Vem diskuterar undervisning i dagens skoldebatt?

måndag, november 11, 2013

Som pensionär kan jag inte låta bli att fundera över om den aktuella debatten om skolan handlar om det jag upplevt under min yrkesverksamma tid. Man får en lätt surrealistisk känsla. Med utbildningsministern i täten, kraftigt uppbackad av media, målas läget i den svenska skolan i nattsvarta färger. Jag gjorde 37 år i gymnasieskolan och känner inte igen de skolor där jag arbetat i de här beskrivningarna.

Läs mer

Elisabeth Carlsson: En skola utan ”flum” når inga resultat

torsdag, oktober 24, 2013

Varje morgon tänder jag i mitt klassrum, sätter på datorn och skriver dagens schema på den mindre tavlan så eleverna ser hur dagen blir. Det gör mina elever trygga, och om jag glömmer det så påminner dom mig direkt.  Annars blir det genast oroligt i rummet, ljudnivån höjs och det blir svårt att sitta still. Mina elever droppar in och oftast vill någon förälder ha ett samtal om någonting direkt på morgonen och då får jag vara beredd…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter