Ingrid Carlgren: Vilken forskning behöver skolan? – Forskning om eller i skolan?

torsdag, juni 21, 2012

Inom utbildningsområdet är forskningsresurserna relativt små och det mesta går till universitetsbaserad akademisk forskning. Det är en forskning som handlar om skolan, lärarna och eleverna medan forskningen i…

Read More

Lennart Svensson: Relevant kunskapssökande för skolan

måndag, juni 11, 2012

Forskningsmetoder i sig är inte bra eller dåliga utan det avgörande är deras relevans i förhållande till det som undersöks. Kvantitativa metoder behövs att besvara kvantitativa frågor men…

Read More

Bertil Törestad: Mer vetenskaplig forskning om skolan behövs

torsdag, juni 7, 2012

Bertil Törestad har i ett stort antal kommentarer haft kritiska synpunkter på den skolforskning som han menar dominerar i Sverige. Vi har bett honom att utveckla sina synpunkter…

Read More

Magnus Hultén: Kunskapens didaktik

torsdag, februari 23, 2012

Ett problem med dagens kunskapstrend är att den upplöser distinktionen mellan skolkunskap och annan kunskap och vetenskap. Elevernas bristande erfarenhet från utbildningsvärldens olika ämnesområden gör att de ofta…

Read More

Karl Asp: Den otillräckliga bilden av skolan

måndag, februari 20, 2012

Professor John Hattie presenterade 2009 några anmärkningsvärda resultat i sin bok: ”Visible Learning”. Där jämförde han vad som var mest effektivt i skolan. En slutsats var att lärarens…

Read More

Ingrid Carlgren: Kan Hatties forsknings-översikt ge skolan en vetenskaplig grund?

måndag, februari 13, 2012

Hatties forskningsöversikt innehåller både självklarheter, överraskningar och intressanta samband att fundera över för alla inom skolsektorn. Men frågan är på vilket sätt resultaten är användbara i skolutvecklingen? En…

Read More

Inger Eriksson: Katederundervisningen fungerar i Finland och Finland är bra i PISA … eller?

måndag, juni 13, 2011

I Sverige har det under flera år drivits ett massivt medialt drev mot svensk skola (nästan som drevet mot Mona Sahlin vid Tobleroneaffären). Just nu är det är…

Read More

Anders Skans: En ny skolpolitik är möjlig

måndag, mars 28, 2011

I S.O.S. har på senare tid diskuterats skolpolitik utifrån att Socialdemokraternas kriskommission la fram sin rapport. Det har varit en mängd kloka synpunkter, inte minst i Tomas Englunds…

Read More

Annika Andrae Thelin: Forskarutbildning för lärare. Hot eller möjlighet?

onsdag, februari 23, 2011

Det saknas i dag en seriös diskussion om läraryrkets forskarutbildning. Det är hög tid att lärare blir involverade i sin egen kunskapsprocess, i kunskapande om sin egen vardag….

Read More

Jan Thavenius: Den finska modellen

fredag, februari 4, 2011

Skolpolitiken ska inte bara styras av vetenskap och beprövad erfarenhet. Det har flera framhållit i tidigare SOS-artiklar.  I grunden måste det finnas värderingar som handlar om vad det…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »