Ingrid Carlgren: Kan Hatties forsknings-översikt ge skolan en vetenskaplig grund?

måndag, februari 13, 2012

Hatties forskningsöversikt innehåller både självklarheter, överraskningar och intressanta samband att fundera över för alla inom skolsektorn. Men frågan är på vilket sätt resultaten är användbara i skolutvecklingen? En…

Läs mer

Inger Eriksson: Katederundervisningen fungerar i Finland och Finland är bra i PISA … eller?

måndag, juni 13, 2011

I Sverige har det under flera år drivits ett massivt medialt drev mot svensk skola (nästan som drevet mot Mona Sahlin vid Tobleroneaffären). Just nu är det är…

Läs mer

Anders Skans: En ny skolpolitik är möjlig

måndag, mars 28, 2011

I S.O.S. har på senare tid diskuterats skolpolitik utifrån att Socialdemokraternas kriskommission la fram sin rapport. Det har varit en mängd kloka synpunkter, inte minst i Tomas Englunds…

Läs mer

Annika Andrae Thelin: Forskarutbildning för lärare. Hot eller möjlighet?

onsdag, februari 23, 2011

Det saknas i dag en seriös diskussion om läraryrkets forskarutbildning. Det är hög tid att lärare blir involverade i sin egen kunskapsprocess, i kunskapande om sin egen vardag….

Läs mer

Jan Thavenius: Den finska modellen

fredag, februari 4, 2011

Skolpolitiken ska inte bara styras av vetenskap och beprövad erfarenhet. Det har flera framhållit i tidigare SOS-artiklar.  I grunden måste det finnas värderingar som handlar om vad det…

Läs mer

Jan Thavenius: Den engelska läxan

onsdag, januari 26, 2011

I våras presenterade Skola och Samhälle boken Children, their World, their Education. Det var slutrapporten från en omfattande undersökning av undervisningen för åldrarna 5-11 (engelska primary school). Projektet,…

Läs mer

Lars Gustaf Andersson: Om konstnärlig forskning

lördag, januari 15, 2011

Vad är kunskap i kunskapsskolan? När skolan prioriterar vissa ämnen – matematik, svenska, naturvetenskap – har man bestämt vad som är (viktig) kunskap. Forskare har påpekat att en…

Läs mer

Eva-Lotta Hultén: Finns det ingen forskning som duger?

fredag, november 19, 2010

    Är all forskning som inte stöder den rådande skolpolitiken “genompolitiserad”? Eller är all skolpolitik som inte stöds av forskning ett famlande i blindo? Frågorna ställs i…

Läs mer

9. Finns det ett forskningsunderskott på utbildningsområdet?

torsdag, september 16, 2010

Idag är de flesta överens om att skolans verksamheter behöver bli mer forskningsunderbyggda. Det är ingen ny tanke. Redan i början av förra seklet fördes livliga diskussioner om…

Läs mer

Göran Rosenberg: Vad kan bevisas? Om jakten på det evidensbaserade

tisdag, september 14, 2010

Evidensbasering har varit högsta mode inom vårdområdet under de senaste åren. Det betyder i princip att de åtgärder som genomförs i praktisk verksamhet bör ha noggrant kontrollerade vetenskapliga…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS