Jan Thavenius: Lärarutbildningens forskningsanknytning – fler frågor än svar

måndag, maj 23, 2011

En sökning på nätet ger ungefär 23000 svenska träffar på forskningsanknytning. Om man lägger till lärarutbildning, ger det cirka 8000 träffar (praktikanknytning + lärarutbildning ger 39). Det är…

Read More

9. Finns det ett forskningsunderskott på utbildningsområdet?

torsdag, september 16, 2010

Idag är de flesta överens om att skolans verksamheter behöver bli mer forskningsunderbyggda. Det är ingen ny tanke. Redan i början av förra seklet fördes livliga diskussioner om…

Read More

7. Lärarutbildningen som akademisk yrkesutbildning

tisdag, september 14, 2010

En gång fanns föreställningen att kunskapen sipprade ner från universiteten till skolan. Det var länge sen och det var bara en föreställning. Det har aldrig varit verklighet. Skolan…

Read More

Magnus Hultén: ”En hållbar lärarutbildning” – ett listigt skött hastverk

onsdag, juni 2, 2010

Just nu arbetar lärosäten runt om i landet på högvarv med att bereda sina ansökningar om att få anordna lärarutbildning från hösten 2011. Deadline är satt till den…

Read More

Per Acke Orstadius: Den onödiga forskningen

onsdag, juni 2, 2010

I diskussionen om den framtida lärarutbildningen tycks alla vara överens på en punkt; lärarutbildningen behöver fler forskarutbildade lärare, den vetenskapliga dimensionen i utbildningen måste betonas, lärarutbildningen av idag…

Read More

Bim Riddersporre: Värsta lärarspråket? – om yrkesspråk, status och makten över beskrivningen

lördag, maj 8, 2010

Vad innebär det att vara lärare i dag, och vad är det för ett uppdrag en lärare tagit på sig att utföra? Hur går det för skolan egentligen?…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »