Sara Carlbaum: När anställningsbarheten blir skolans allenarådande mål

onsdag, februari 20, 2013

Att utbildning och skola ska bidra till att människor får möjlighet att förverkliga sina liv är det få som motsäger. Att ungdomar också ska finna sin utbildning meningsfull…

Read More

Fanny Edenroth Cato: Allas rätt till studiehjälp i gymnasiet – inte längre en självklarhet?

onsdag, oktober 31, 2012

Under våren 2012 undersökte  Fanny Edenroth Cato bl.a. hur studiehjälpen förändrats sen den infördes i sin moderna form år 1964. I masteruppsatsen kom hon fram till att bidraget…

Read More

Cecilia Sjöström: Vem ska få vilken kunskap?

onsdag, oktober 17, 2012

En ny gymnasieskola beslutades att införas hösten 2011, med tydliga och skarpa ramar för alla program och inriktningar. Nu skulle “flummet” styras upp och specialutformade program med inriktning…

Read More

Klas Lindelöf: Det nationella IV-traumat

torsdag, oktober 11, 2012

På 90-talet uppstod inom svenskt skolväsende en obekant situation där en ny kategori medborgare, benämnda som obehöriga elever, tillkommit som en konsekvens av ett reformerat betygssystem. Dessa elever…

Read More

Sten Svensson: Gymnasieskolan nästa krisbransch?

måndag, augusti 27, 2012

Kraftigt fallande elevtal, en ny gymnasieskola med nya behörighetsregler och nya bestämmelser i skollagen innebär en helt ny situation för de fristående gymnasieskolorna. När elever och föräldrar förstår…

Read More

Henrik Hedman: Marknaden dumpar betygen!

måndag, oktober 24, 2011

Hur har friskolereformen påverkat betygen? Att det fria skolvalet och friskoleetableringarna har påverkat skolorna på många sätt är allmänt känt: arbetssituationen för lärarna, skolornas ekonomi, var skolorna lägger…

Read More

Lennart Åkman: Skolverkets skrift om den nya gymnasieskolan 2011

lördag, januari 15, 2011

I en ny skrift från Skolverket kan jag läsa om den nya gymnasieskolan och hur den kommer att ta sig ut till hösten. Jag är nyfiken på vilken…

Read More

Sven-Eric Liedman: Sinne för tiden

torsdag, december 23, 2010

När Göran Persson var statsminister blev han chockerad av en undersökning som tydde på att svenska gymnasister hade usla kunskaper om den nazistiska förintelsen. Okunnigheten var visserligen inte…

Read More

Elisabeth Olofsson: Fundror

onsdag, maj 19, 2010

Elisabeth Olofsson har skrivit korta stycken som hon kallar fundror. Hennes fundror är en lärares reflektioner över sin yrkespraktik i skolan. Hennes texter är också en implicit uppmaning…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Hanna Sjögren
Malin Tväråna

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »