Christer Fritzell: En skola för demokratisk integration?

torsdag, april 14, 2016

Skolan skulle kunna vara den institution som tog hand om de unga nyanlända och integrerade dem i samhället, skriver Christer Fritzell. (red)

Read More

Skuggan – Lars Dahlström: Framtidens skola och lärarutbildning?

torsdag, februari 25, 2016

Med utgångspunkt från Skolkommissionens tillkomst diskuterar Lars Dahlström en skolas och en lärarutbildnings möjligheter skapa social rättvisa, samverkan samt kritiskt och innovativt tänkande bland nya generationer av medborgare….

Read More

Olle Holmberg: Lika barn leka bäst – om gymnasieskolorna i Lund

måndag, augusti 26, 2013

Organiseringen av gymnasieskolorna i Lund visar vad som kan hända med grundläggande föreställningar om integration och demokrati när de konfronteras med den politiska verkligheten i en kommun. (red)

Read More

Sten Svensson: Vad ska vi ha istället?

måndag, mars 18, 2013

Nyliberalism och nykonservatism har kört i diket – vad ska vi ha istället? Sten Svensson diskuterar i denna artikel vilka bärande principer som borde prägla framtidens skolpolitik. Det…

Read More

Lovisa Bergdahl: Skolan förkunnar alltid, frågan är bara vad

fredag, december 9, 2011

I dagarna utkom Skolverket med en skrivelse om vad som ”får förekomma och inte” när det gäller uppmärksammandet av advent i svensk skola. Det är okontroversiellt att sätta…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »