Ingrid Carlgren: Skolpolitikens heliga kor

onsdag, december 4, 2013

PISA-rapporten 2012 visar att svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att försämras och att Sverige har den sämsta resultatutvecklingen av alla OECD-länder. Ingrid Carlgren analyserar…

Läs mer

Jan Thavenius: ”Flumskolan” utvärderad?

torsdag, november 7, 2013

De  vuxna I Sverige, de som gick i skolan från 50-talet fram till 2000.talet, har goda resultat i den internationella studien PIAAC. Den studien kan ses som en…

Läs mer

Jan Thavenius: ”Färdigheter för livet”?

måndag, november 4, 2013

Man ska inte lägga alltför stor vikt vid mätningar av begränsade delar av skolverksamheten. Men med tanke på vilket genomslag PISA (som snart kommer med en ny rapport),…

Läs mer

Christer Wigerfelt: Morgondagens kunskap skapas på nya arenor

måndag, juni 10, 2013

Har vi en utbildningskris? Ja det finns tecken på kris i alla utbildningsinstitutioner på alla nivåer både i Sverige och internationellt, skriver Christer Wigerfelt. (red)  

Läs mer

Mats Björnsson: Icke-kognitiva förmågor

torsdag, april 4, 2013

Ska man betygsätta sådant som ordningsamhet, intresse, envishet? Det är förmågor som har betydelse för elevens framgång senare i livet – och också för de ämnesteoretiska studierna i…

Läs mer

Är du mätbar nog, lilla vän? Mätbarhetskultur, ICCS 2009 och ungdomars medborgar-kompetens

torsdag, juni 14, 2012

De internationella studierna PIRLS, PISA OCH TIMMS har fått stort genomslag i skoldebatten och det förs en diskussion om vilka effekter dessa undersökningar har. Men det finns även…

Läs mer

Svein Sjøberg: PISA – bekymringsmelding fra skolen!

måndag, april 16, 2012

For snart tre år siden skrev jeg en artikkel i tidsskriftet Bedre Skole (1/ 2009). Der omtaler jeg en undersøkelse om hvordan norske lærere og skoleledere oppfatter PISA-undersøkelsen….

Läs mer

Patrik Rydell: “Så blir skolan världsledande”

torsdag, april 12, 2012

Den 31/3 återfanns i Uppsala Nya Tidning en debattartikel med rubriken ”Så blir skolan världsledande”.  Den var skriven av Tobias Kranz, chef för utbildning, forskning och innovation på…

Läs mer

Kirsti Forstén: Det finska exemplet

måndag, mars 19, 2012

Finland har blivit högintressant i och med de internationella testerna t. ex. TIMMS och PISA. Eleverna i vårt lilla grannland presterar oerhört bra, här är liten variation mellan…

Läs mer

Redaktionen: Finlands skola

torsdag, mars 15, 2012

Den finländska skolan kan glädja sig åt att stå i rampljuset. Det startade för ett antal år sen. Finland började placera sig i topp i internationella kunskapsmätningar och…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS