Karolina Broman: Kemi – varför alltid något dåligt, tråkigt, farligt och svårt?

torsdag, oktober 29, 2015

Om du ber någon ge sin bild av ordet ”kemi” får man ofta till svar att kemi är ett skolämne som är svårt och tråkigt, att kemi och…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Hanna Sjögren
Malin Tväråna

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »