Sten Svensson: Felaktiga slutsatser om kommunaliseringen

måndag, juni 12, 2017

Kommunaliseringen lyfts fram som orsaken till skolans kris i en ny utredning om styrning av offentlig verksamhet. Det är en märklig slutsats i en annars mycket bra utredning, skriver Sten Svensson. (red.)

Läs mer

Kjell Tormod: Skolans bortglömda fråga

torsdag, mars 30, 2017

Läroböckerna har på många skolor ersatts med digitala läromedel och eleverna arbetar i datorn snarare än i boken. Frågan är vad detta får för konsekvenser och i vems intresse som utvecklingen har skett. Kjell Tormod anser att det är dags att vi diskuterar vad detta leder till och reser frågan om det kanske behövs en kvalitetssäkrad lärobok. (red)

Läs mer

Leif Lewin: New Public Management var ett misstag

måndag, februari 6, 2017

New Public Management blev lösningen på en välfärdspolitik som hade gått i baklås. Den var ett misstag, skriver Leif Lewin och pekar på behovet av en ny förvaltningspolitik på skolans område: “Minska styrningen och höj därigenom kvalitén!” (red)

Läs mer

Berg/Andersson/Bostedt/Perselli/Sundh/Wede: Skolans marknadiserade kommunalisering

onsdag, februari 26, 2014

Kommunaliseringen hade med decentraliseringssträvanden att göra (se en tidigare artikel här i S.O.S.). Avsikten var att skolor och lärare i förlängningen skulle få mer av inflytande över arbetet i skolan. Frirummet för de professionella, de som befann sig nära verksamheten, skulle vidgas. Hur har det gått med detta och varför har det gått som det har gått?

Läs mer

Eva-Lotta Hultén: Varför skolan bör återförstatligas

onsdag, januari 22, 2014

Eva-Lotta Hultén fortsätter den diskussion som startades i S.O.S. i förra veckan med artikeln “Kommunaliseringen – ett försvarstal”. Hultén är för ett återförstatligande. Hon säger: “Jag inser att intentionerna för att kommunalisera skolan var goda men, precis som Olle Holmberg själv visar, så ger goda intentioner inte alltid de resultat man avsett.” (red)

Läs mer

Olle Holmberg: Kommunaliseringen – ett försvarstal

onsdag, januari 15, 2014

Tidningarna översvämmas av artiklar, som talar om hur nödvändigt det är att återföra hela ansvaret för skolan till staten. Kommunaliseringen görs till det avgörande hindret för den goda skolutvecklingen. Bort den, så löser sig allt det andra. Det är den stora organisationsformen man oftast talar om när det gäller skolan. Göran Persson var likadan: “Varför håller ni på så mycket med skolan? Den är ju färdig nu”, menade han efter det att kommunaliseringen var slutförd. Denna hållning har…

Läs mer

Maria Jarl: Onyanserad debatt om återförstatligande av skolan

lördag, september 29, 2012

Tjugo år efter att skolan kommunaliserades argumenterar nu flera partier för att skolan åter ska förstatligas – Folkpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Även Lärarnas riksförbund argumenterar för att ansvaret för skolan ska återföras till staten. Förslaget har inget stöd inom regeringen, men statsministern utesluter inte att regeringspartiernas överenskommelse om att låta skolans huvudmannaskap vara kan rivas upp inför valet 2014. Är det möjligt att återförstatliga skolan? Är det bra att göra det?

Läs mer

Maria Settergren: Politiker och experter styr och ställer med lärarkåren

måndag, juni 18, 2012

Läraryrket har avprofessionaliserats och lärarna har reducerats till utförare av politikers och andra självutnämnda experters anvisningar. Denna utveckling har pågått under lång tid men kulminerade när kommunerna tog över huvudmannaskapet för skolan och införde sin skolpolitik med arbetslag, helhetssyn och reducering av ämnesstudiernas betydelse för undervisningen, skriver Maria Settergren. (red)

Läs mer

Eva-Lotta Hultén: Staten, kommunerna och rektorerna

söndag, november 7, 2010

Flertalet av de rektorer jag pratat med återkommer till det problematiska med att ha två uppdragsgivare: staten, som styr över skolans innehåll och form, och kommunen som sitter på pengarna. De kommunala beslutsfattarna är de som finns nära rektorerna, med krav på att hålla budgeten. Kraven på vad en rektor och en skola ska leva upp till från statligt håll riskerar att komma i skymundan, eftersom den statliga uppföljningen och kontrollen är så mycket mindre närvarande än den…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter