Skuggan – Sten Svensson: Skolkommissionens konsensustänkande riskerar att sopa viktiga frågor under mattan

måndag, oktober 3, 2016

Skolkommissionen måste  analysera Alliansens skolpolitik om de ska nå sina mål om att höja kunskapsresultaten och förbättra likvärdigheten, skriver Sten Svensson. (red)

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »