Magnus Hultén: Little Choice But to Cheat – testkulturens baksidor

onsdag, februari 15, 2017

I spåren av betygsinflation och bristande likvärdighet i betygssättning har blickarna vänts mot de nationella proven. De anses vara en viktig del av lösningen på dessa problem. Onsdagens Uppdrag granskning om fusk i samband med de nationella proven visade på en annan sida. Slutsatserna som drogs i programmet pekade dock åt olika håll, mot såväl behov av ökad kontroll och standardisering, som mot att tona ned betydelsen av de nationella proven. Anders Jönssons varnade i ett inlägg i frågan 2011 om att välja den förra…

Läs mer

Skuggan – Anneli Einarsson: Estetiska ämnen och skolans utmaningar

onsdag, mars 30, 2016

De stora utmaningar skolan står inför idag med nyanlända barn och brist på lärare har initierat olika förslag på hur behoven ska mötas. Lärarförbundets Jaara Åstrand kom, den 25 januari på DN Debatt, med förslaget att engagera fler yrkesgrupper i skolan. Det märkliga är att Jaara Åstrand inte säger något om de underutnyttjade lärarkategorier hon själv företräder; lärare i estetiska ämnen, t.ex. drama.

Läs mer

Martin Ahlstedt och Ann-Christine Norman: Stärk svenskans och litteraturens roll på yrkesprogrammen!

måndag, februari 9, 2015

Unga människors läsvanor är ett hett ämne på många håll i dagens skoldebatt. Men en aspekt av diskussionen som sällan uppmärksammas är att svenskämnet, i och med Gy11, blev kraftigt försvagat på gymnasiets yrkesprogram. Förutsättningarna för att locka yrkeselever in i litteraturens värld är idag alltför dåliga. Samtidigt fastnar den politiska skoldebatten i samma plakatfrågor om och om igen, och det blir alltför sällan utrymme kvar till frågor som rör litteratur och bildning.

Läs mer

Jan Thavenius: Växa som människa

torsdag, januari 29, 2015

Kultur- och utbildningsministrarna har börjat röra på sig. I måndags skrev Alice Bah Kuhnke och Gustav Fridolin tillsammans en artikel i Expressen, ”Skolan ska genomsyras av kulturen”. Det är en i många stycken positiv och sympatisk artikel. Den genomsyras av att alla elever ska vara med. Rättvisa, jämlikhet och jämställdhet är nyckelord. De konkreta förslagen är vagt hållna men viktiga; mera stöd till kulturskolan och skolbiblioteken, mer av estetiska ämnen i gymnasieskolan. Men artikeln är tyvärr också full…

Läs mer

Ingemar Berglund: Hjärnan är som en skog

torsdag, mars 7, 2013

Den utbildningspolitiska debatten utgår ifrån ett snävt perspektiv på hur hjärnan fungerar.  När det gäller lagring av sinnesintryck och kunskaper och hur vi minns, finns det i den moderna hjärnforskningen stöd för att se hjärnan som en skog där våra tankespår är som stigar. Dessa stigar bildar nätverk i skogen och ju mer vi rör oss utefter dem, desto mer upptrampade och lättframkomliga blir de. När vi möter andra människor, deras värderingar, kunskaper och erfarenheter eller blir utmanade…

Läs mer

Lisa Backhans: Öppet brev till beslutsfattare om musikundervisning

fredag, december 16, 2011

Det pågår en nedmontering av kulturen i skolan. Kommunerna är inte intresserade, säger Lisa Backhans i den här artikeln.  Detta ointresse ska ses mot bakgrund av en långvarig politisk retorik. Redan på 90-talet var Jan Björklund på krigsstigen mot de praktiskt-estetiska ämnena, som han ansåg tog alldeles för mycket plats. Det måste bli mer skola i skolan var hans budskap: “Borrmaskin och symaskin hör till livet utanför och bör stanna där!” Gäller det musik också? (red)

Läs mer

Ina Alm: Att skapa kunskap

torsdag, januari 20, 2011

Är det inte lite flummigt det där med kultur i skolan, med skapande och estetiska läroprocesser? Nej, menar Ina Alm, det är en helt felaktig föreställning om man på allvar är intresserad av kunskapsutveckling. I denna artikel diskuterar hon vad skolan kan lära av konstnärers arbete. Skapande och lärande är egentligen två sätt att tala om samma process, det är bara det att man går in i processen från olika håll. (red)

Läs mer

Olle Holmberg: Vad ska man med kulturen till i skolan?

lördag, januari 15, 2011

För mer än tio år sedan publicerades resultatet från en enkät till 8 000 elever med frågor om Förintelsen under andra världskriget, om det mångkulturella samhället, om muslimers rätt att bygga moskéer i Sverige o.s.v. Det är den undersökningen Sven-Eric Liedman nämner i sin artikel  “Sinne för tiden” som S.O.S. publicerade några dagar före jul.  Även om undersökningsresultaten kan tolkas på olika sätt och också nyanseras framträdde ändå en oroande bild. Eleverna uttalade en brist på tilltro till…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter