Ingrid Carlgren: Deweys misstag

måndag, september 26, 2011

En nidbild av progressiv pedagogik är att den förespråkar en pedagogik där barnen lämnas åt sig själva att upptäcka världen och kunskaperna – liksom att den sociala fostran prioriteras på kunskapens bekostnad. Även om det säkert ibland kan finnas visst fog för en sådan nidbild stämmer den dåligt med vad progressiv pedagogik står för. Visserligen betonas vikten av att utgå den från barnets erfarenheter och intressen men pedagogens uppgift ses som att utvidga barnens erfarenheter och tillföra kunskaper/lärostoff…

Läs mer

Ingrid Carlgren: Barnet och/eller kunskapen i centrum

tisdag, september 13, 2011

På 1970-talet arbetade jag som skolpsykolog i Värmland och fick i den rollen besöka många skolor. Starkast intryck gjorde de häftiga striderna i förhållande till läroplanen. Lärarna grupperade sig i förespråkare och motståndare. På en skola i Munkfors fick jag höra att, som tur var, kom läroplanen inte längre uppför (Klar)älven än till Deje. På en annan skola hade de olika lägren förskansat sig i varsin flygel och såg till att de aldrig drack kaffe eller var i…

Läs mer

Ingrid Carlgren: Progressivismens många ansikten

måndag, september 5, 2011

I sin andra artikel om progressivismen skriver Ingrid Carlgren om hur sammanhangen för progressivismen såväl som dess innehåll förändrats under 1900-talet.

Läs mer

Ingrid Carlgren: Behövs en ny progressiv pedagogisk rörelse?

måndag, augusti 29, 2011

I några artiklar kommer Ingrid Carlgren att lyfta och kritiskt granska några aspekter av progressivism. I den här första artikeln introduceras progressivismtemat utifrån problemet med den polariserade skoldebatten. (red)

Läs mer

Inger Eriksson: Katederundervisningen fungerar i Finland och Finland är bra i PISA … eller?

måndag, juni 13, 2011

I Sverige har det under flera år drivits ett massivt medialt drev mot svensk skola (nästan som drevet mot Mona Sahlin vid Tobleroneaffären). Just nu är det är det t.ex. undervisningsmodeller som debatteras. På 1970-talet var det som beskrivs som katederundervisning fult, fult, fult och skulle ersättas med så kallade elevaktiva arbetsformer. När flera studier och utvärderingar nu visar att sjunkande prestationer delvis kan förklaras med en hög förekomst av ’eget arbete’ (att elever arbetar i egen takt/på…

Läs mer

Johan Kant: Resultatstyrningen är inte genomförd!

fredag, maj 27, 2011

Skolan har debatterats flitigt under våren i alla tänkbara media. Många förklaringar har presenterats till svensk skolas problem. En aspekt som ingen av alla kunniga debattörer har lyft fram är övergången från mål- och regelstyrning till mål- och resultatstyrning.

Läs mer

Sven-Eric Liedman: Zaremba och kunskapen

torsdag, april 28, 2011

Förra sommaren när jag var i Hamburg läste jag den stora lokala tidningen Die Welt. Särskilt fäste jag mig vid en ledare som handlade om skolans elände i Hansestaden. Ingenstans utanför Tyskland satte man kunskapen i andra hand och det sociala samspelet i första, hette det. I slutet av februari var Anders Borg i Göteborg. Enligt ett referat i Göteborgs-Posten ”drog [han] ner kvällens längsta applåd genom att hylla traditionell katederundervisning”. Dagens skola ”med någon typ av gruppdynamik”…

Läs mer

Björn Kindenberg: ”Sönderfallet”

fredag, april 8, 2011

Dagens Nyheter inledde igår en artikelserie om skolan med den dystopiska titeln “Sönderfallet”. Den första delen är Maciej Zarembas reportage om Tolvåkerskolan, känd som en skola i kaos. Här är läraromsättningen hög, vikarieandelen och vantrivseln likaså och resultaten stadigt sjunkande. Nedskärningar har angetts som en orsak, ekonomin är körd i botten, men Zaremba vill gå djupare än så. Han har intervjuat den tidigare rektorn; en skolledare av den gamla skolan, fil mag och med “högsta betyg i lärarskicklighet”, som indignerat…

Läs mer

Maria Bergom Larsson: Skola under ockupation

måndag, mars 21, 2011

TV 1 succéserie om skolan klass 9A gör mig deprimerad. Skolpedagogernas hela inriktning gäller betygen. Ingen av superpedagogerna tycks ifrågasätta om det finns andra viktiga eller t.o.m. viktigare faktorer som kan mäta elevernas situation i skolan, förståelse, nyfikenhet, glädje över nyförvärvad kunskap. Entusiasm över att världen öppnar sig mot nya horisonter! Här gäller det enbart att klättra upp från G till VG eller från IG till VG. Detta är vad välfärdslandet Sverige kan åstadkomma enligt Björklunds recept. Vi…

Läs mer

Jan Thavenius: Bill Gates och 24 000 kameror

onsdag, februari 23, 2011

Bill Gates i ett tal till amerikanska skolledare: ”Ni kan leda förändringen av skolan men man kan inte begära att ni ska göra det ensamma. Ni behöver vänner i affärsvärlden och filantropin vid er sida. Ni kan räkna med mig.” Det är nya krya tider i skolvärlden med business culture och rika välgörare. Men vad har Bill Gates och 24 000 kameror att göra med svensk skola? Inte mycket vid första anblicken. Men låt mig berätta en historia, innan…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter