Björn Kindenberg: Man kan inte “följa” en lärobok

torsdag, mars 3, 2011

När jag för en kollega beskrev mitt kommande ämnesövergripande undervisningsområde i tävlingen First Lego League fick jag frågan: “Så du följer inga läroböcker, inga kursplaner, ingenting?”. Jag gav ett snabbt svar i stil med att jag så klart följer kursplaner men att detta inte är synonymt med att följa läroböcker. Sedan dess har frågan legat och gnagt och särskilt då ordet “följer”. Vad innebär det egentligen att man “följer” en lärobok?

Läs mer

Kerstin Bergöö: Håll samman skolans mål med skolans undervisning

tisdag, februari 1, 2011

I en artikel om The Cambridge Primary Review skriver Robin Alexander att vi behöver utveckla en mer demokratisk och inkluderande politik för skola och utbildning. Den engelska regeringens politik är inte lösningen på de svårigheter vi står inför utan det största hindret. Men finns det någon annan väg att gå? (red)

Läs mer

Några rejäla råsopar

fredag, november 12, 2010

Inom loppet av några dagar fick svensk skola ta emot några rejäla råsopar. På DNDebatt den sista oktober skrev Timbros nye vd, Markus Uvell, att ”de flesta väljare har en grundmurad misstro mot flumskolans syn på utbildning som ett slags ungdomsgårdsverksamhet”. Några dagar senare var det Jan Björklunds tur. I en intervju i Skolvärlden sa han bland annat: ”Skolan är i första hand en kunskapsförmedlare och inte i första hand en alternativ socialtjänst” och han fortsatte: ”Läraruppdraget ska…

Läs mer

Ingrid Carlgren: Tydlighetens gränser

torsdag, oktober 14, 2010

Skolministern presenterade förslag till ny läroplan och nya kursplaner för grundskolan för ett par dagar sedan. Det nya är att kursplanernas innehåll har blivit tydligare. Vilka kunskaper som eleverna ska tillägna sig i olika ämnen har lyfts fram. Därmed har det också blivit möjligt att banta i den mängd av mål som tidigare läro- och kursplaner har innehållit. Ingrid Carlgren ger här sin syn på förslagen och diskuterar samtidigt vad som generellt är utmärkande för strukturen i läroplaner…

Läs mer

Alfredo Castro: Den blomstertid nu vissnar

tisdag, oktober 5, 2010

Läraryrket är förmodligen ett av de svåraste och mest fascinerande yrken som finns. Det är kreativt, tungt, instabilt, styrt, fritt, riskabelt, bevakat, mångfasetterat, spännande. Med de ungdomar vi arbetar med kan det inte vara på annat sätt. Ungdomar lever med en fot i samtiden och den andra i framtiden. Ungdomarnas förmåga att anamma tidsandan är nu som alltid fenomenal. ”Knapparnas generation” benämner Umberto Eco dagens ungdomar, eftersom knapparna är det symboliska tecknet för dagens megakommunikativa värld. Men ungdomarna…

Läs mer

Gunnel Colnerud: Hot mot lärarnas professionalisering

torsdag, september 16, 2010

Läraryrkets professionalisering hotas av juridisk detaljstyrning. Autonomi  – professionellt självstyre – är ett av de etablerade professionernas kännetecken. Det innebär att den professionelle, efter egna analyser av den uppgift eller det problem som skall hanteras, själv väljer metoder och åtgärder. Att vara självstyrande är nödvändigt i komplexa praktiker där situationer, relationer och arbetsuppgifter varierar och ständigt kräver nya bedömningar för att uppnå de samhällsmål som professionen tilldelats och accepterat – i lärarnas fall att utbilda samhällets unga.

Läs mer

10. Har styrningen blivit kontraproduktiv?

torsdag, september 16, 2010

När det decentraliserade styrsystemet lanserades på skolområdet för tjugo år sen angav politikerna två övergripande motiv: •    Ett alltmer komplext samhälle och allt snabbare förändringar behövde en ny typ av styrning. Det gick inte längre att fånga in den mångfasetterade verkligheten i en uppsättning centralt beslutade standardlösningar. •    Att ge skolan och de som arbetade i skolan ett ökat ansvar och ett större friutrymme skulle befrämja engagemang och kreativitet – och föra ner den pedagogiska diskussionen till skolan,…

Läs mer

Björn Kindenberg: Polariserade kunskapsdiskussioner

onsdag, september 15, 2010

Debatten om skolan blir ofta väldigt förenklad. Begrepp ställs mot varandra: ”kunskapsskola”  mot ”flumskola”, ”katederundervisning” mot ”progressivism”, ”faktainlärning” mot ”färdighetsträning”, ”ordning och reda” mot ”kreativitet” och så vidare. Ofta är begreppen skällsord i debatten, ibland vänder någon av deltagarna på begreppen genom att göra dem till sina (”Jag är stolt över att slå ett slag för katederundervisningen”, ”Jag skäms inte för att kalla mig flumpedagog ”).

Läs mer

Körling/Lehtinen/Lönn: Inte hårdare tag utan ett pedagogiskt grepp om skolans elever

måndag, september 13, 2010

I artikel efter artikel står att läsa hur samhället måste ta till tuffare tag mot elever som inte rättar sig in i ledet, som stör och är utåtagerande. Skolan ska få fler disciplinära möjligheter för att få bukt med dessa elever. I en skola för alla pekas på detta sätt vissa elever ut. De som beskrivs som problembarn. Med några ord har också lärarens auktoritet suddats ut.

Läs mer

6. Lärarnas arbetsvillkor och yrkets utveckling

måndag, september 13, 2010

Skolans lärare måste utgå från den situation som barn och ungdomar lever i idag och i sitt arbete medverka till att eleverna tillägnar sig sådana kunskaper och förmågor som människor behöver för att aktivt kunna bidra till samhällsutvecklingen. Genom sina möten med barn och unga utgör lärarna den yrkesgrupp som först får kontakt med samhällets förändringar. Man kan säga att lärarna både står inför och skapar framtiden i sitt dagliga arbete. Lärararbetet har blivit allt svårare och kräver…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter