Bodil Merkel: I grupprummet

måndag, februari 18, 2013

Pappan är först in genom glasdörren och våra utsträckta händer möts i ett snabbt handslag ett par minuter efter den avtalade tiden. Vi utbyter förnamn varpå han makar sig utmed tyngda bokhyllor mot stolen längst in i grupprummet. Dottern, tätt efter, trycker ovant min lärarhand, och slår sig ner närmast utgången efter en hastig ögonkontakt. De flesta namn i min klasslista är nu avbockade och öppningsreplikerna sitter rutinerat. Jag är i denna stund länken som ska förmedla mina…

Läs mer

Olle Holmberg: Lärarnas vän

måndag, februari 4, 2013

Tove Klette är folkpartistiskt skolkommunalråd i Lund. Hon intervjuades i Sydsvenskan (24/1) om lärarnas arbetssituation: alltför många administrativa uppgifter, utvärderingar, mängder av skriftliga omdömen o.s.v. Sådant har ökat stressen och hindrat lärarna från att göra det lärare är till för – undervisa elever. Tove Klette är kritisk. ”Så kan det inte vara,” säger hon och utlovar krafttag mot det som hindrar lärare att vara lärare. ”Politiker ger lärare hopp”, utropar tidningen.

Läs mer

Charlotte Jacobsson: Det bästa med skolan

måndag, januari 28, 2013

– Vad är det bästa med skolan? – Det bästa är att man får gå hem när den är slut, svarade han med stadig blick och nio år gammal. Vi såg varandra stadigt i ögonen en kort stund och så började han gråta. Vi hade arbetat ihop till och från eftersom hans läsning inte utvecklades i den raketfart som skulle gjort honom till den där självständiga eleven som klarade av att arbeta med sitt, på egen hand och…

Läs mer

Christina Sjöström: Livet utanför skolan flyter in i en svensklärares klassrum

torsdag, januari 10, 2013

Varför är det så jobbigt att vara svensklärare? Christina Sjöström, som är lärare i svenska och engelska, försöker förstå varför det är särskilt krävande att vara lärare i svenska och vad som skulle kunna göras för att underlätta arbetet. (red)

Läs mer

Ingrid Carlgren: Lösningarna är problemet

tisdag, december 25, 2012

I radioprogrammet ”God Morgon Världen” ställdes frågan om det är regeringens fel att resultaten i svensk skola sjunker. Svaret var att det är kommunernas fel och om skolan återförstatligas kommer allt att bli bra. Men Ingrid Carlgren menar att det är dagens rikspolitiska lösningar som genererar problemen och att ett återförstatligande inte är någon lösning. Dagens styrningsideologi med valfrihet, tydliga mål och resultatuppföljning har förändrat skolans kunskapsuppdrag. Förutom att det leder till att lärarna får mer pappersarbete och…

Läs mer

Olle Holmberg: Den kommunala centralismen

måndag, december 17, 2012

Numera ska hela kommuner arbeta med ett visst material, en viss modell eller en viss metod. Decentraliseringen har stannat på kommunnivå hos chefer i skolförvaltningen och ju mer centraliserad en verksamhet är desto mindre utrymme får professionen, de yrkesverksamma lärarna och skolledarna, skriver Olle Holmberg. (red)

Läs mer

Jonas Linderoth: Det är lärarnas fel!

torsdag, december 6, 2012

Strax efter att årets nobelpristagare offentliggjorts började en bild postas runt i mina sociala medier. Bilden föreställer ett utlåtande som nobelpristagaren i medicin John Gurdon skall ha fått av en av sina lärare 1949. Utlåtandet går ut på att Gurdon är usel i biologi och därför är det direkt löjligt att han har uttryckt en önskan att bli vetenskapsman.

Läs mer

Anna Klerfelt: Samhällets förändrade kunskapsbehov och förskollärarnas befintliga kunskaper

måndag, november 26, 2012

Trots mycket goda yrkeskunskaper finns det en oro bland en del förskollärare att kompetensen inte ska räcka till. När  den nya läroplanen och nya forskningsresultat ska tillämpas tillsammans med förskolans traditionella sätt att arbeta, kan det skapas överkrav. Är detta en omöjlig ekvation eller går det att kombinera förskollärarnas olika arbetsuppgifter? Anna Klerfelt menar att det går och att de olika  kunskapsformerna kan få plats bredvid varandra. (red)

Läs mer

Gunnar Berg : Lärare som ledare – Caligula kontra Pippi

torsdag, november 15, 2012

Ingemar Bergmans och Alf Sjöbergs Hets från 1944 är en svensk filmklassiker som utspelas i skolmiljö. Filmen förknippas oftast med skådespelaren Stig Järrels briljanta rollgestaltning av en brutal latinlektor, kallad Caligula. Hets utspelar sig i ett tidsskede då det svenska samhället präglades av det andra världskriget rasande in på knutarna, och betraktas filmen i det perspektivet hamnar obönhörligen kampen och kontrasten mellan diktatur och demokrati i fokus; Caligulas bokstavliga och bildliga likhet med Himmler är slående. I boken…

Läs mer

Anne-Marie Körling: Den oroade skolvärlden

torsdag, november 8, 2012

Jag läser en utmärkt ledare av Leif Mathiasson i Pedagogiska Magasinet nummer 3 september 2012.  Om den farliga bristen på vision. Jag tänker på hinder. Något hindrar oss. Jag tänker på den stora oron. Oron överskuggar visionen. Oron. Lärare oroas över sin förmåga. Elever oroas över att inte kunna och inte få sina betyg. Rektorer oroar sig för att skolan inte fyller måttet och inte syns i kommunens stapeldiagram över alla skolor – och där drömmen om att…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter