Bertil Törestad: Mer vetenskaplig forskning om skolan behövs

torsdag, juni 7, 2012

Bertil Törestad har i ett stort antal kommentarer haft kritiska synpunkter på den skolforskning som han menar dominerar i Sverige. Vi har bett honom att utveckla sina synpunkter…

Read More

Forskande pedagoger banar väg för långsiktig skolutveckling

onsdag, februari 23, 2011

Många förskolor och skolor har insett betydelsen av att bedriva långsiktig skolutveckling. Det skapar möjligheter till en förändrad lärarprofession där forskningen ingår som en naturlig del. I mötet…

Read More

9. Finns det ett forskningsunderskott på utbildningsområdet?

torsdag, september 16, 2010

Idag är de flesta överens om att skolans verksamheter behöver bli mer forskningsunderbyggda. Det är ingen ny tanke. Redan i början av förra seklet fördes livliga diskussioner om…

Read More

7. Lärarutbildningen som akademisk yrkesutbildning

tisdag, september 14, 2010

En gång fanns föreställningen att kunskapen sipprade ner från universiteten till skolan. Det var länge sen och det var bara en föreställning. Det har aldrig varit verklighet. Skolan…

Read More

6. Lärarnas arbetsvillkor och yrkets utveckling

måndag, september 13, 2010

Skolans lärare måste utgå från den situation som barn och ungdomar lever i idag och i sitt arbete medverka till att eleverna tillägnar sig sådana kunskaper och förmågor…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »