Erik Cardelius: Skickliga lärare och svaga länkar

söndag, mars 15, 2015

Det talas mycket om skickliga lärare. Tidigare utbildningsminister Jan Björklund flaggade exempelvis ihärdigt och länge för dem. Han såg dem gärna vid katedern, pekande med hela handen. Även metastudiernas mästare John Hattie (2012) lyfter fram dem som den enskilt viktigaste faktorn för goda skolresultat i det globala PISA-racet.

Läs mer

Henrik Hedman: Höjda lärarlöner?

onsdag, oktober 8, 2014

Kan inte låta bli att förundras över våra politikers månande om oss lärare i den senaste valrörelsen. I stort sett alla rikspolitiker lovade att lärarlönerna skulle höjas. Lite konstigt för det är samma politiker som när det är avtalsrörelse brukar vara tysta eller lågmält mumla något om ”industrin skall vara löneledande” eller ”Sverige behöver ansvarsfulla avtal”. Men låt oss anta att de verkligen vill höja våra löner. Då uppstår genast frågan hur? Det är inte så enkelt för…

Läs mer

Sara Danielsson: Dags att belöna praktisk klokhet

onsdag, oktober 31, 2012

Lärarförbundet kräver 10 000 kr mer i månaden på lärarnas lönebesked. Tackar, tänker jag. Fyra och ett halvt år på lärarhögskolan har resulterat i en skuld på 246 800 kr, efter att ha tagit fullt lån under hela studietiden. Med en medellön, då ska vi vara medvetna om att medellön baseras på alla Sveriges yrkesverksamma lärare i ett ålderspann mellan 22-65 år och med ett snitt på över tio år i yrket, på 25 340 kr så kan vi med matematik…

Läs mer

Karl Asp: Förstelärare och arbetardöttrar – om effekterna av en konservativ meritokrati som diskurs i skoldebatten

måndag, oktober 29, 2012

Alliansen i Stockholms kommun skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet (2/10-2012) att de ska höja lärarlönerna. De är också positiva till det nyligen tecknade löneavtalet mellan SKL och lärarförbunden. Detta avtal ”…lägger grunden för fortsatt kvalitetsutveckling i skolan och att vi kan rekrytera alla lärare skolan så väl behöver”. Det är nu en något märklig början på en text vars fortsättning kommer att uppehålla sig vid endast en liten del av skolans personal: förstelärare och lektorer i…

Läs mer

Mats Öhlin: Om lärarkompetens, sociala skillnader och ekonomi – replik till Karl Asp

onsdag, mars 7, 2012

I Den otillräckliga bilden av skolan kritiserar Karl Asp mig och John Hattie för att allt för mycket lyfta fram lärares betydelse för elevernas lärande. Det är en märklig kritik för att komma från en lärare.

Läs mer

Lisa Rönnbäck: Vem är dum nog att vilja bli lärare?

tisdag, juni 7, 2011

Läraryrket har blivit ett kvinnligt serviceyrke med låg status och låg lön. Denna utveckling har skett samtidigt som kunskapsnivån hos eleverna har sjunkit. Det sägs att ett lands välstånd kan mätas i vilken status landets lärare har. Sverige är i så fall på väg  att bli ett obildat u-land med låg läskunnighet och hög arbetslöshet.  Om inte Sveriges lärarkår uppmärksammas i det positiva den åstadkommer, kommer snart ingen vilja jobba i den nu mest svartmålade yrkeskåren i Sverige. 

Läs mer

Magnus Hultén: I krig och skoldebatt är allt tillåtet

onsdag, maj 4, 2011

Just när jag trodde att debatten om skolan hade gått in i en andra och mer sansad fas så dyker Zarembas artikelserie i DN upp. Den kommer som ett slag i magen. Pust, nu lämnar jag det här j-a skiten, tänker jag. Det tar aldrig slut. Aldrig får man höra ett enda gott ord om det man gör. Och så alla dessa sakfel och äpplen-med-päron-jämförelser. Och att Zaremba så enkelt fallit för några av lärarkårens vältaliga och förförande…

Läs mer

Mats Olsson: Vem vill bli lärare nu?

onsdag, april 13, 2011

Vad händer när utbildningsministern, Lärarnas riksförbund och DN:s Maciej Zaremba släpper loss hundarna i drevet mot Sveriges lärarkår? Förhoppningsvis är Aftonbladets “livegranskning” Skolraset den sorgliga höjdpunkten på den här kampanjen. Hur mycket smutskastning tål landets lärarkår? Vem vill bli lärare nu?

Läs mer

Mac Murray: Varför bli lärare? – om en ny lärarutbildning och en ny skollag

lördag, februari 20, 2010

Mac Murray kopplar samman förändringarna i lärarutbildning och skollag med frågan om hur rekryteringen av framtidens lärare kommer att lyckas. Blir läraryrket attraktivare, så som regeringen hoppas? Murray tror inte det och pekar på en rad omständigheter, som tillsammans med ny lärarutbildning och ny skollag snarare leder till att det blir ännu svårare att rekrytera lärare (red).

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter