Jan Henning Pettersson: Barn kan lära sig läsa själva – tidigt!

söndag, oktober 25, 2015

En särskild poäng i Olle Holmbergs artikel om Ulrika Leimar är kopplingen till erfarenhetspedagogik. Att läraren i sin läsundervisning utgår från barnets förkunskaper och bygger undervisningen på deras…

Read More

Karin Taube m.fl: Bokstäverna är en viktig del av att lära sig läsa och skriva! (Svar till Caroline Liberg m.fl)

söndag, september 13, 2015

Caroline Liberg m. flera tar i sin artikel ”Att lära sig läsa och skriva handlar om mer än bokstäver!” publicerad den 27 augusti 2015 i Skola och Samhälle…

Read More

Olle Holmberg: Vem var Ulrika Leimar?

onsdag, september 2, 2015

Det är inte många som talar om LTG, Läsning på talets grund, i dessa dagar. Ulrika Leimar skapade på 70-talet en unik läsinlärningsmetod, som väckte stor internationell uppmärksamhet….

Read More

Ulla Damber och Jan Nilsson: Studiehandledning utan vetenskaplig grund

måndag, december 1, 2014

Studiehandledningen ”En läsande klass” har så stora brister att den riskerar att motverka elevernas läsglädje och läsförståelse, skriver Ulla Damber och Jan Nilsson. (red)

Read More

Viveca Brozin Bohman: Läsinlärning – en fråga om mer än surfplattor

onsdag, mars 7, 2012

Det finns ingen redovisad vetenskaplig forskning som säger att barn blir bättre läsare genom att lära sig skriva på dator än genom att skriva för hand. Däremot finns…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »