Petra Magnusson och Jonas Asklund: Vart tog den balanserade undervisningen vägen?

måndag, december 6, 2021

Dagens svenskundervisning fokuserar för mycket på färdighetsträning, det vill säga att utveckla läsande och skrivande som form snarare än innehåll. Det menar Petra Magnusson och Jonas Asklund som…

Read More

Mats Tegmark, Monika Vinterek och Tarja Alatalo: Allt fler elever läser allt mindre

söndag, april 25, 2021

I fredags, den 23 april, firades Världsbokdagen. Med anledning av detta publicerar SOS idag två artiklar om läsningens betydelse. Med anledning av detta publicerar SOS idag två artiklar om…

Read More

Karin Herlitz: Skapa gemensamma läsupplevelser

söndag, april 25, 2021

I fredags, den 23 april, firades Världsbokdagen. Med anledning av detta publicerar SOS idag två artiklar om läsningens betydelse. Läraren Karin Herlitz skriver om vikten av gemensamma läsupplevelser i…

Read More

Jan Henning Pettersson: Det kalla läskriget (replik)

torsdag, mars 7, 2019

Det tidigare läskriget tycks ha övergått i ett kallt läskrig, menar Jan Henning Pettersson som i en kontrareplik till Anna Karin Hallin ställer sig frågan om det är…

Read More

Jenny Edvardsson: Kan den fria läsningen bli en social hävstång?

torsdag, november 15, 2018

Att vara en god läsare är både köns- och klassbundet. Flickor visar bättre resultat än pojkar i läsförståelse, men skillnader beror även på andra bakgrundsfaktorer. Jenny Edvardsson menar…

Read More

James Murphy: Ta ansvar för elevers läskunnighet

måndag, december 11, 2017

Skolorna och skolpolitikerna tar inte problemen med elevers försämrade läskunnighet på allvar. Diagnoser som till exempel dyslexi gör att man förklarar problemen med individens biologi. Enligt James Murphy…

Read More

Cilla Dalén: Ge skolbiblioteken ett läsfrämjande uppdrag

måndag, september 25, 2017

Skolbiblioteken bör ges en mer aktiv roll i utveckling av läskultur bland barn och ungdomar. Detta bör skrivas in i skolans styrdokument, menar Cilla Dalén. (red.)

Read More

Anne-Marie Körling: Jag har hittills inte träffat någon elev som inte vill lära sig att läsa

måndag, september 18, 2017

Skillnader i läsförmåga mellan elever är en av skolans stora utmaningar. De beror på att alla elever inte ges möjlighet att utveckla denna förmåga i tid, menar Anne-Marie Körling….

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »