Elisabeth Carlsson: Får alla vara Lucia?

torsdag, december 12, 2013

Skolan ska motverka stereotyp könsmaktsordning och ett genusperspektiv ska genomsyra all pedagogisk verksamhet. Luciafirandet är ett utmärkt tillfälle att diskutera skolans arbete med genusfrågor, skriver Elisabeth Carlsson. (red)

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »