Bengt Sundell: Stora problem med skolornas marknadsföring

måndag, maj 21, 2012

Marknadsföringen av skolan är kostsam och för med sig en rad problem. Dessutom finns inte skolans viktigaste resurs, lärarna, med när skolor gör reklam för sin verksamhet, skriver…

Read More

Erik Cardelús: Den resursläckande skolan

fredag, februari 3, 2012

Miljontals kronor av skolans begränsade resurser går till marknadsföring och reklam. Ett fullständigt onödigt resursläckage där förlorarna är skattebetalare och elever i  socioekonomiskt utsatta områden, hävdar Eric Cardelús….

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Hanna Sjögren
Malin Tväråna

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »