Bo Dahlin: Stat, marknad, civilsamhälle – var hör skolan hemma?

måndag, januari 28, 2013

Den mest upphetsade politiska diskussionen om skolan rör friskolorna. I diskussionens polariserade ytterkanter finns å ena sidan de som tänker sig en skola som är helt överlämnad till…

Läs mer

Sten Svensson: Makten över skolan – vinnare och förlorare

måndag, januari 14, 2013

Det har skett en dramatisk förskjutning av makten över skolan sedan början av 90-talet.  Tanken var att kommuner och profession skulle få ökade beslutsbefogenheter men i verkligheten har…

Läs mer

Lars Dahlström: Privatiseringsepidemin i skolan

torsdag, december 13, 2012

Utbildning är både en rättighet och en skyldighet som staten har åtagit sig att tillhandahålla. Sedan 1992 har emellertid staten avsagt sig sitt ansvar för att utbildningen och…

Läs mer

Per Almén: Intervjun med Urban Bäckström

torsdag, november 29, 2012

Vad kommer att hända med de skattefinansierade vinstdrivande skolorna? Kommer det att bli förändringar, som hindrar att gemensamma tillgångar i form av vinster förs över i privat ägo?…

Läs mer

Carl Lindberg: Ska lärare ha demokratiska rättigheter?

torsdag, november 8, 2012

Varför kommer inte socialdemokraterna till skott när det gäller frågan om vinster i välfärden? Skattepengar glider ner i de stora skolkoncernernas rymliga fickor och placeras i skatteparadis utomlands….

Läs mer

Den tudelade skolan – intervju med Emma Leijnse

lördag, oktober 13, 2012

Vi träffas på ett litet kafé längst ner på Kungsgatan i Malmö. Emma Leijnse kommer cyklande till vårt möte. Hon är journalist på Sydsvenskan och skriver mest om…

Läs mer

Sten Svensson: Gymnasieskolan nästa krisbransch?

måndag, augusti 27, 2012

Kraftigt fallande elevtal, en ny gymnasieskola med nya behörighetsregler och nya bestämmelser i skollagen innebär en helt ny situation för de fristående gymnasieskolorna. När elever och föräldrar förstår…

Läs mer

Sten Svensson: I en marknadsstyrd skola sätts demokratin på undantag

söndag, maj 6, 2012

Trots att det står i skollagen att skolan ska vara likvärdig skapar den officiella skolpolitiken med marknadsstyrning skillnader mellan skolor och elever. Alla elever får inte samma möjligheter…

Läs mer

Patrik Rydell: “Så blir skolan världsledande”

torsdag, april 12, 2012

Den 31/3 återfanns i Uppsala Nya Tidning en debattartikel med rubriken ”Så blir skolan världsledande”.  Den var skriven av Tobias Kranz, chef för utbildning, forskning och innovation på…

Läs mer

Bengt Sundell: Börjar luften gå ur skolmarknaden?

måndag, mars 5, 2012

Hur länge kommer den (ny)liberala friheten för riskkapitalbolagen på skolområdet att finnas kvar? När blir det för besvärande för det politiska systemet att tillåta att skattepengar används till…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS