Sten Svensson: Konsten att beskriva skolan med hjälp av statistik

måndag, mars 7, 2016

En stor del av dagens skolforskning utförs av nationalekonomer. Med hjälp av olika statistiska metoder analyserar de den statistik som finns om skolan. Syftet är att beskriva vad som sker i skolan. Många av de rapporter som nationalekonomerna producerar är alldeles utmärkta. Men med det sagt ska man samtidigt vara medveten om att det också finns stora begränsningar i den sortens skolforskning som nationalekonomerna bedriver.

Läs mer

Magnus Hultén: Var går gränsen? Det är dags att diskutera grunderna i dagens betygssystem

torsdag, november 19, 2015

Att mäta en individs förmåga att fungera i ett samhälle är en komplex sak och rätten att döma ut en individ som icke möjlig att fungera i ett samhälle ligger inte inom skolans område, skriver Magnus Hultén. (red)

Läs mer

Philip Lantz : Vi måste ställa oss frågan: ”Vad ska vi lära oss?”

torsdag, juni 13, 2013

Skolan behöver satsa mer på social kompetens, samarbetsförmåga, tolerans med mera och läroplanerna behöver utformas för att stärka dessa förmågor, skriver Philip Lantz . (red)  

Läs mer

Mats Björnsson: Icke-kognitiva förmågor

torsdag, april 4, 2013

Ska man betygsätta sådant som ordningsamhet, intresse, envishet? Det är förmågor som har betydelse för elevens framgång senare i livet – och också för de ämnesteoretiska studierna i skolan. (red)

Läs mer

Anders Skans: En ny skolpolitik är möjlig

måndag, mars 28, 2011

I S.O.S. har på senare tid diskuterats skolpolitik utifrån att Socialdemokraternas kriskommission la fram sin rapport. Det har varit en mängd kloka synpunkter, inte minst i Tomas Englunds artikel Hur heligt är skolvalet? Skolpolitik på lokalnivå är svårt idag när regeringen detaljstyr skolan. Det intressanta är att den styrningen inte visar på en förståelse av behovet av mer likvärdighet, utan tvärtom.

Läs mer

Per-Acke Orstadius: Ödesdigra skolbeslut

måndag, mars 14, 2011

Skolan är som en atlantångare har Björklund sagt. Det tar lång tid att ändra kursen på den.  Han är befälhavare på Skolångaren. Frågan är om han är kompetent att styra in fartyget på  den kurs, som leder till friska elever och bättre lärande. Att han inte kunde välja rätt svarsalternativ för tre allmänbildande frågor i teve, må så vara. Även om det var graverande att han inte visste vad aritmetik var. Värre är att han har priorierat fel…

Läs mer

Mac Murray: Om betyg

fredag, september 24, 2010

Betygsfrågan har varit Jan Björklunds stora trumfkort och han kommer aldrig att släppa det genom att medverka till en blocköverskridande överenskommelse. Det är viktigt att komma ihåg att det bara är i Sverige som betygsfrågan blivit en av de främsta politiska stridsfrågorna. Det är dags för Jan Björklunds motståndare att inse att betygsfrågan helt enkelt inte är så viktig – med eller utan betyg kvarstår de flesta problem och måste åtgärdas som de problem de är. År 1973…

Läs mer

Ingrid Carlgren: Om betygsinflation i pingvinskolan

lördag, maj 8, 2010

Det är uppenbarligen så att någon form av betygsinflation pågår. Andelen MVG ökar dramatiskt, och dessutom tycks det som om “priset” för höga betyg varierar mellan skolor. Även om det i och för sig är lätt att förstå innebörden av betygsinflation (att det blir lättare att få höga betyg) så är det långt ifrån självklart vad det egentligen handlar om. Mycket har skrivits om orsakerna – alltifrån konkurrensen mellan skolorna till avsaknaden av ett betygssystem som kalibreras mot…

Läs mer

Kerstin Magnusson: Mätt på att mäta

torsdag, februari 4, 2010

Jag sitter hemma på kvällarna och tråcklar på Individuella Utvecklingsplaner med Skriftliga Omdömen. Ett arbete som mer och mer känns som ett formellt utanpåverk som väldigt få föräldrar frågar efter.

Läs mer

Sara Thenfors Linderoth: Så kan en lärare visa sin yrkeskunskap!

onsdag, februari 3, 2010

Den 15 december 2009 visade en undersökning som Skolinspektionen gjort att två tredjedelar av de granskade skolorna inte uppfyllde kraven på de skriftliga omdömena. Detta är allvarliga siffror som vittnar om att vi är många lärare som inte har genomfört vårt uppdrag på det sätt som det var tänkt. Jag vet att mycket handlar om tid och möjlighet till fortbildning, men det är något som rektorer å sin sida måste ge och vi lärare å vår sida måste…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter