Maria Rydell: Kan språkinlärning vara en plikt?

måndag, maj 7, 2018

Politiska krav på att invandrare ska lära sig svenska bättre och snabbare dyker upp i debatten med jämna mellanrum. För ett par veckor sedan lanserade Socialdemokraterna “språkplikt”. Maria Rydell ställer sig frågande till detta och pekar på komplexiteten i vuxnas språkinlärning. Möjligheten att lära sig ett nytt språk hänger inte bara ihop med en individs “vilja” utan även med de organisatoriska förutsättningarna (red). 

Läs mer

Johan Strandqvist: Det handlar både om strukturerna och om lärarna

måndag, januari 26, 2015

”Nu har forskningen kommit fram till vad som är den viktigaste orsaken till att resultaten i skolan sjunker. Det är lärarna som är orsaken.” Detta mötte en rektor sin pedagogiska personal med i aulan första dagen på vårterminen. Trodde först inte mina öron men valde att tolka det positivt. Rektor ville bara visa på att vi var viktiga och att det vi gör är viktigt.

Läs mer

Johan Öhman: Inrätta doktorandtjänster för lärare på skolorna

torsdag, oktober 30, 2014

Inrätta särskilda tjänster som doktorander på skolorna. Kombinationen av forskarstudier och lärartjänst ger stora fördelar för både doktorander och skolor, skriver Johan Öhman. (red)

Läs mer

Ingrid Carlgren: Skolforskningsinstitutet och lärarprofessionens kunskapsbas

måndag, juni 2, 2014

Det kommande skolforskningsinstitutet bör även ha som uppgift att främja och sammanställa det forsknings- och utvecklingsarbete som pågår i skolorna, skriver Ingrid Carlgren. (red)

Läs mer

Avsätt resurser åt lärardriven skolforskning!

onsdag, januari 29, 2014

Ett skolforskningsinstitut är inrättat. Direktiv till en utredare är skrivna. Det ska vara klart till den 1 januari 2015. Frågan är om detta institut kommer att kunna bidra till skolans utveckling. Ja, om man ändrar i den föreslagna inriktningen för institutet, menar ett antal forskarstuderande lärare i denna artikel. (red)

Läs mer

Ingrid Carlgren: Lärardriven forskning i motvind

måndag, november 25, 2013

Inom skolforskningen är det jämförelsevis små resurser som går till lärardriven forskning. Staten satsar istället på fortbildning av lärare där resultat från den universitetsbaserade forskningen sammanställs och sprids till skolor och ”konsumeras” av lärarna, skriver Ingrid Carlgren. (red)

Läs mer

Ingrid Carlgren: Hur lärare ska få kunskap bestäms uppifrån

måndag, september 16, 2013

På onsdag kommer budgetpropositionen. För skolans del väntar bl.a. förslag om ett skolforskningsinstitut. Frågan är då vad för slags syn på skolforskning som kommer att prioriteras i samband med detta. Det är tyvärr mycket troligt att det är just den forskningssyn som Ingrid Carlgren är starkt kritisk mot i denna artikel. (red)

Läs mer

Ingrid Carlgren: Varför tar inte skoldebatten fart?

måndag, april 23, 2012

Läraryrkets status, undervisningens kvalitet, de sjunkande kunskapsresultaten, de ökande klyftorna och den minskande likvärdigheten är exempel på frågor som av många uppfattas som stora problem i skolan idag och som därför borde vara i fokus av debatten – men av någon anledning tar debatten inte fart. I den här artikeln försöker Ingrid Carlgren förstå varför.

Läs mer

Annika Andrae Thelin: Forskarutbildning för lärare. Hot eller möjlighet?

onsdag, februari 23, 2011

Det saknas i dag en seriös diskussion om läraryrkets forskarutbildning. Det är hög tid att lärare blir involverade i sin egen kunskapsprocess, i kunskapande om sin egen vardag. Hur länge ska lärare tvingas ta eget ansvar för sin forskarutbildning? Enskilda vittnesmål från lärare som på olika sätt lyckats skaffa sig en forskarutbildning visar på positiva erfarenheter, men hur kan dessa erfarenheter användas i utvecklingen av forskarutbildningen och i utvecklingen av läraryrket och skolans vardag?

Läs mer

Björn Kindenberg: ”Har du leg?”

fredag, november 26, 2010

När förslaget om lärarlegitimation är på väg att fattas i riksdagen, kommer – i elfte timmen – en debatt om själva legitimationens legitimitet. Kommer en legitimation verkligen öka läraryrkets status, eller kommer den tvärtom att minska den? som nationalekonomen Jonas Vlachos hävdar i sin debattartikel i DN. Debatten är välkommen även om den är senkommen, men tyvärr tycks den redan ha låst sig. Lärarförbunden svarar Vlachos med precis motsatsen till vad Vlachos tycker: statusen kommer att öka. Vlachos…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter