Malin Ideland: Vad vi inte pratar om när vi pratar om kunskapssyn

måndag, november 5, 2018

Debatten om skolans kunskapssyn tycks outtömlig. Men vad är det som hamnar i skymundan när vi diskuterar denna fråga. Malin Ideland frågar sig om det inte är dags att prata om något annat (red.). 

Läs mer

Per Kornhall: Ärligt talat!

torsdag, oktober 25, 2018

Vem har eller har inte tillträde till debatten? Per Kornhall skriver med anledning av förra veckans artikel ”Populistisk skolpolitik har tagit över i Sverige”. (red.)

Läs mer

Joakim Landahl: Dyr och billig pedagogik

måndag, september 24, 2018

Flera debattörer beskriver progressiv undervisning i termer av “billig pedagogik”, i motsats till den dyra, lärarledda undervisningen. Men Joakim Landahl undrar om det verkligen finns någon undervisning som är enkel, billig och snabb, samtidigt som den är seriös. Kanske handlar detta om något helt annat än progressiv kontra lärarledd undervisning? 

Läs mer

Lisa Eklöv: Nytt vin i gamla läglar?

måndag, november 2, 2015

Skolans klassiska konflikt mellan traditionalism och progressivism riskerar att bli en pseudodiskussion. Läroplanen är progressivistisk. Mer eller mindre motvilligt inser många av oss lärare att dess förhållningssätt är det enda rimliga, men vi kan inte förverkliga aldrig så goda avsikter om inte själva organisationen är anpassad för det. “När nytt vin hälls i gamla läglar, riskerar läglarna att sprängas sönder och vinet spillas ut”.

Läs mer

Eva-Lotta Hultén: Traditionalism eller progressivism i skolan?

måndag, januari 19, 2015

Det senaste året har alltfler börjat ifrågasätta idéerna om hårdare krav och tidigare betyg i skolan. Det gäller även liberala debattörer, och från lärar- och forskarhåll har kritiken varit skarp. När remissvaren på förra regeringens utredning om att införa betyg från årskurs fyra kom i november, var alla tunga skolinstanser utom SKL negativa. Regeringsskiftet medförde att vi var många som hoppades på en ny skolpolitik men riktigt så enkelt blev det nu inte. Det ger anledning till oro…

Läs mer

Jan Thavenius: Varken ”eget arbete” eller ”katederundervisning”

onsdag, januari 29, 2014

Min första ordinarie lärartjänst var på en grundskola i Malmö. Den låg i en gammal arbetarstadsdel. Men arbetarna hade flyttat ut i förorterna. Dit forslades också en del av skolans böcker och materiel. Skolan skulle läggas ner. Det fanns för få elever i upptagningsområdet. Det var ingen drömstart för en nybliven lärare.

Läs mer

Göte Rudvall: Kan verkligen progressivismen ha förstört skolan?

söndag, januari 19, 2014

Sällan har ett inlägg i SOS följts av så många och huvudsakligen kritiska kommentarer som Olle Holmbergs “Hatet mot progressivismen” den 16 december 2012, 22 stycken. Själv gjorde jag en kommentar där jag uttryckte min förundran över hur orden progressivism, reformpedagogik, aktivitetspedagogik och elevcentrerad undervisning kunnat bli sådana hatobjekt och nu såsom ”flum” skylls för allt ont som hänt inom svensk skola de senaste årtiondena!

Läs mer

Jonas Aspelin: En tredje väg för skolan

måndag, maj 28, 2012

Jonas Aspelin försöker i denna artikel ange en tredje väg mellan den “traditionella lärarcentrerade skolan” och den “progressiva elevcentrerade skolan”, mellan “kunskapsskolan” och “omsorgsskolan”. Aspelins konstruktiva försök bör kunna leda in i en diskussi0n om vad dessa begrepp egentligen står för och hur man kan upptäcka möjligheter att komma ur retoriska motsättningar och utveckla verksamma strategier för skolutveckling. S.O.S. har tidigare diskuterat progressivismen bl.a. för att skilja agnarna från vetet. Vi hoppas att S.O.S. får in nya artiklar,…

Läs mer

Ingrid Carlgren: Deweys misstag

måndag, september 26, 2011

En nidbild av progressiv pedagogik är att den förespråkar en pedagogik där barnen lämnas åt sig själva att upptäcka världen och kunskaperna – liksom att den sociala fostran prioriteras på kunskapens bekostnad. Även om det säkert ibland kan finnas visst fog för en sådan nidbild stämmer den dåligt med vad progressiv pedagogik står för. Visserligen betonas vikten av att utgå den från barnets erfarenheter och intressen men pedagogens uppgift ses som att utvidga barnens erfarenheter och tillföra kunskaper/lärostoff…

Läs mer

Ingrid Carlgren: Barnet och/eller kunskapen i centrum

tisdag, september 13, 2011

På 1970-talet arbetade jag som skolpsykolog i Värmland och fick i den rollen besöka många skolor. Starkast intryck gjorde de häftiga striderna i förhållande till läroplanen. Lärarna grupperade sig i förespråkare och motståndare. På en skola i Munkfors fick jag höra att, som tur var, kom läroplanen inte längre uppför (Klar)älven än till Deje. På en annan skola hade de olika lägren förskansat sig i varsin flygel och såg till att de aldrig drack kaffe eller var i…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter