Lars Franson: Borde rektors chefskompetens stärkas?

torsdag, november 2, 2017

Aktuell licentiatuppsats väcker frågor om rektorers arbetssituation: Kan framgång vad gäller ledarskap ske på bekostnad av att vara chef? (red.)

Read More

Bengt Sundell: Rektorer går ”nöjda och glada på knäna”

måndag, december 12, 2011

    I Skola och Samhälle (S.O.S) den 14/3 – 2011 skriver Gunnar Berg om ”Rektorer som pedagogiska ledare – Vad innebär det?” Han tar bl.a. upp det…

Read More

Gunnar Berg: Rektorer som pedagogiska ledare – vad innebär det?

måndag, mars 14, 2011

Vem ska fixa skolan? Frågan ställs i en braskande annons i DN och SvD den 15 februari 2011. Annonsörer är Skattebetalarna och i annonstexten hävdas att rektor är…

Read More

Eva-Lotta Hultén: Staten, kommunerna och rektorerna

söndag, november 7, 2010

Flertalet av de rektorer jag pratat med återkommer till det problematiska med att ha två uppdragsgivare: staten, som styr över skolans innehåll och form, och kommunen som sitter…

Read More

Eva-Lotta Hultén: En rektor som valde strid

torsdag, oktober 28, 2010

– Mitt uppdrag är tydligt i de statliga styrdokumenten: jag ska i första hand företräda eleverna, säger Sven-Erik Berg. Han är rektor på Onsjöskolan i Vänersborg. Den tidigare…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »