Leif Mathiasson: Replik till Jaara Åstrand

måndag, februari 12, 2018

Leif Mathiasson ger här sitt svar på Johanna Jaara Åstrands tidigare införda replik, i debatten om Lärarförbundets redaktionspolicy. (red).

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter