Andreas Fejes och Mattias Nylund: Sätt kunskapsfrågan i centrum i svensk yrkesutbildning!

onsdag, februari 19, 2014

Gymnasiereformen 2011 har delat upp gymnasiet i studieförberedande och yrkesförberedande program, i “teoretiska” och “praktiska” studiegångar. Bakom denna reform finns föreställningen att många elever helst vill slippa “teori”…

Läs mer

Jan Thavenius: PISA bortom mediepaniken

torsdag, januari 9, 2014

PISA 2012 är en katastrof för svensk skola. Så löd reaktionerna överallt. Antingen man litar på mätningarna eller ej, så är de en katastrof för ryktet om den…

Läs mer

Sten Svensson: Systemet fungerar

torsdag, oktober 31, 2013

När JB koncernen gick i konkurs hävdade Anders Hultin, dåvarande vd för JB Education, att systemet fungerar. Det sätt som koncernen hade skött avveckling av sina skolor visade…

Läs mer

Dags att sätta punkt för den marknadsstyrda skolan

måndag, oktober 21, 2013

Så sent som i mitten av 1990-talet hade Sverige en av världens mest likvärdiga skolor. Föräldrarna litade på att samhället ansträngde sig för att ge alla elever en…

Läs mer

Per Acke Orstadius: Vänd dem inte ryggen!

söndag, oktober 13, 2013

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn”. Detta sade Sveriges statsminister Per Albin Hansson i sitt tal till riksdagen 1928….

Läs mer

Vesna Prekopic: Alla barn förtjänar läxhjälp

onsdag, oktober 9, 2013

Rutavdraget för läxhjälp motverkar skolans eget uppdrag att ge alla barn i Sverige lika stor rätt och möjlighet till en god utbildning. Det borde vara självklart att skolan…

Läs mer

Greger Mossberg: Segregationen i gymnasieskolan – exemplet Göteborg

söndag, september 22, 2013

I Göteborg upplever en del ungdomar med ambitioner att söka högskoleförberedande program att de har få reella valalternativ.

Läs mer

Olle Holmberg: Lika barn leka bäst – om gymnasieskolorna i Lund

måndag, augusti 26, 2013

Organiseringen av gymnasieskolorna i Lund visar vad som kan hända med grundläggande föreställningar om integration och demokrati när de konfronteras med den politiska verkligheten i en kommun. (red)

Läs mer

Friskolekommittén ser till friskolebranschens behov

torsdag, maj 30, 2013

Att skolsegregationen har ökat och att likvärdigheten drastiskt har försämrats, det nämns inte med ett ord i friskolekommitténs förslag, skriver Nätverket för en likvärdig skola.

Läs mer

Ingrid Carlgren: Segregation och vinster fortsätter

måndag, maj 27, 2013

Så har locket lagts på diskussionen om vinstuttagen i skolan. Genom överenskommelsen mellan s, mp och alliansen har hela frågan reducerats till ett kvalitetsproblem. Därigenom kommer möjligheterna att…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS