Lars-Åke Dahlqvist: En naturtyp om våren

torsdag, maj 24, 2018

Finns det egentligen plats för undersökande arbetssätt och upplevelsebaserat lärande i den moderna skolan, undrar Lars-Åke Dahlqvist.

Läs mer

Alex Quigley: Att överbrygga klyftan i ordförråd

måndag, maj 21, 2018

Lärare i alla ämnen har resurser, som vi kanske inte tänker på, menar Alex Quigley. Vi bär med oss ett ordförråd som elever har nytta av och som kan berika deras skolgång och fortsatta liv, men som det krävs medvetet och strukturerat arbete för att förmedla.

Läs mer

”Skola för elever och samhälle”

torsdag, januari 15, 2015

Välkomna till vårens utgivning i tidskriften Skola och Samhälle. Våra artiklar kommer att behandla de mest skilda ämnen inom ramen för den stora samhälleliga verksamhet som är skola – det kommer att vara nästan som vanligt med andra ord. I år har vi dock bestämt oss för att också införa ett särskilt tema som tar sikte på de förändringar som bör ske om skolan ska komma på rätt köl. I samband med en konferens den 20 januari i…

Läs mer

Eva-Lotta Hultén: Skolan ska in i samhället!

måndag, oktober 28, 2013

Varför ska man gå i skolan? I ett antal år har jag skrivit om skolpolitik, pedagogik och barns utveckling och psykiska hälsa för flera olika tidningar och magasin, och det är en fråga som vi varit ganska få om att försöka belysa på djupet. Det senaste decenniets debatt om skolan har i stället utmärkts av en mycket grund syn på dess nytta. Det framstår som att skolans främsta uppgift är att få elever att prestera bra på prov. 

Läs mer

Christina Sjöström: Livet utanför skolan flyter in i en svensklärares klassrum

torsdag, januari 10, 2013

Varför är det så jobbigt att vara svensklärare? Christina Sjöström, som är lärare i svenska och engelska, försöker förstå varför det är särskilt krävande att vara lärare i svenska och vad som skulle kunna göras för att underlätta arbetet. (red)

Läs mer

Monica Eriksson: Invecklingssamtal

söndag, oktober 7, 2012

Aram och hans pappa anländer på utsatt tid till klassrummet. Likheten mellan far och son är slående. Vi tar i hand och jag hälsar välkommen. Pappan tackar och frågar sen: – Aram bra? -Ja, Aram är bra, svarar jag och tänker att definieringen av ”bra” får komma senare i samtalet. -Hur mår Arams mamma? frågar jag, eftersom jag vet att utvecklingssamtalet fick flyttas på grund av hennes läkarundersökning. -Inte bra, hjärta inte bra. -Usch så tråkigt, hoppas hon…

Läs mer

Per Acke Orstadius: Betygen och de skolsvaga eleverna

söndag, maj 6, 2012

50 000 elever i varje årskull på grundskolans högstadium lider av stress och oro för att de inte ska klara de krav som ställs på dem i skolan.  10 000 elever har övervägt att ta sitt liv. Detta enligt Rädda Barnens stora enkätundersökning  om hur  elever i åldrarna 12-18 år upplever sin tillvaro. Självskador som leder till slutenvård har under perioden 1997-2007 ökat markant bland ungdomar i åldrarna 15-19 år. Detta enligt artikel i Läkartidningen.  Motgångar i skolan är en…

Läs mer

4. Skolan måste förändras därför att samhället har förändrats!

torsdag, september 9, 2010

Är skolan en ö utan förbindelse med det samhälleliga fastlandet? Man får lätt det intrycket när man lyssnar till dagens skoldebatt. Var finns diskussionen om att skolan måste förändras därför att samhället har förändrats? Ibland låter det som om 50-talsskolan kunde stå som evig modell för en bra skola. Men – det är ingen vits med en skola som utbildar för ett samhälle som redan har varit. Och det skulle inte heller gå – eleverna är annorlunda idag.

Läs mer

Jan Thavenius: Det tertiära lärandet

onsdag, september 8, 2010

Decennium efter decennium har det talats om hur svårt det är att planera undervisning i ett samhälle som är i snabb förändring. Lösningen har hetat ”det livslånga lärandet”. Lärare och elever ska ”lära sig att lära” och inte bara inhämta de för dagen gångbara kunskaperna. Men hur ska de lära sig att lära? Det måste vara kärnfrågan. För några år sedan skrev sociologen Zygmunt Bauman en artikel med titeln ”Utbildning: under, för och trots postmoderniteten” (Det individualiserade samhället,…

Läs mer

Sven-Eric Liedman: Skolan – spegel eller motvikt?

tisdag, juni 22, 2010

Hur kan man se på sambandet mellan det som sker i skolan och det som sker i livet utanför skolan? Ska skolan vara en spegelbild av dagens samhälle eller ska den också vara en plats, en process, som har sin egen logik och som erbjuder en motvikt till mycket i den värld som finns utanför? I denna artikel börjar Sven-Eric Liedman sin framställning i mötet mellan skolan och barnen. Han beskriver hur barns tidigare kunskaper “normaliseras” i skolans…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter