Skuggan – Gunnar Berg: Skolan som institution – en hörnpelare i samhället!

torsdag, maj 12, 2016

Skolans funktion som en samhällsbyggande institution försvåras eller omöjliggörs när den blir marknadsstyrd, skriver Gunnar Berg. (red)

Read More

Skuggan – Gunnar Cardell: Förslag till teoretisk grund för skuggkommissionens arbete

torsdag, april 7, 2016

Gunnar Cardell skriver om skolan utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Det ger en mycket annorlunda bild av en utbildningsinstitution än vad vi är vana vid när det gäller artiklarna…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Hanna Sjögren
Malin Tväråna

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »